Effect op kinderen

Het doel van Het Bewaarde Land is om respect, zorg en liefde voor de natuur bij kinderen te ontwikkelen. We willen dat zij zich thuis voelen in de natuur en er zorgvuldig mee omgaan. Uit onderzoek van drs. G.M. de Gelder en prof.dr. K. van Koppen in 2006 blijkt dat kinderen die deelnamen aan Het Bewaarde Land, dit ook op overtuigende wijze laten zien. De conclusie was dat kinderen die aan Het Bewaarde Land deelnemen veel meer aandacht voor de natuur krijgen en er zorgvuldiger mee omgaan. Ze zijn minder bang geworden voor kleine beestjes, maar ook voor stilte en alleen zijn.

Sterke punten uit het programma bleken onder andere:

  • het werken met kleine groepjes;
  • persoonlijke contact met de wachters;
  • de vrije en fantasievolle vorm van het programma;
  • de diversiteit in type activiteiten;
  • de duur van het totaalprogramma 

Uit ander onderzoek (Smit et al., 2006) blijkt dat natuur- en milieueducatie op basisscholen ook op de lange termijn positieve effecten heeft. Het is dus aannemelijk dat Het Bewaarde Land ook op de lange termijn effect heeft op kennis, houding en gedrag van kinderen, en later volwassenen. Daarmee draagt het Het Bewaarde Land ook bij aan het ontwikkelen van een duurzame leefstijl.

Download rapporten