Haringvliet Plasticvrij

Aan de bak is een uniek samenwerkingsverband van een groot aantal organisaties die zich stuk voor stuk sterk maken voor het opruimen van plastic afval in onze rivieren en oceanen. Wereldwijd en lokaal. Ook tijdens het Haringvlietweekend

Grote hoeveelheden zwerfafval en plastic soep worden op zee aangetroffen. Een van de belangrijkste veroorzakers van de plastic soep is het zwerfafval van land dat in rivieren terecht komt en zo uiteindelijk naar zee stroomt. Daarom is het verminderen van zwerfafval vanaf land cruciaal. Zwerfafval komt vaak in het stroomgebied terecht door de wind. De belangrijkste zwerfafvalbron is (recreatie)afval langs de oevers en rivierbeddingen of achtergebleven afval na een hoogwaterperiode. Niet alleen is het voorkomen dat afval ontstaat belangrijk, maar we willen ervoor zorgen dat het zwerfafval niet in het water terecht komt. Het opruimen van afval (door vrijwilligers) en het afvangen van afval langs de oevers van de rivier helpt enorm.

Binnen de regio West Nederland Zuid werkt Rijkswaterstaat samen met de gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Droomfondspartijen van het Haringvliet (w.o. Wereld Natuurfonds, Vogelbescherming Nederland, Stichting ARK), gemeenten Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten, Hoeksche Waard, Recycled Park, Mission Live Ocean, Plastic Circle, Watersportverbond, Tauw, vrijwilligers en burgerinitiatieven om het aanwezige plastic in de Nieuwe Maas en Haringvliet te monitoren, in te zamelen, afvoeren en te voorkomen.

Daarnaast is er voor de wereldhavendagen 2017 “Aan de bak” opgezet, een uniek samenwerkingsverband van een groot aantal organisaties die zich stuk voor stuk sterk maken voor het opruimen van plastic afval in onze rivieren en oceanen. Wereldwijd en lokaal. Ook tijdens het Haringvlietweekend. Op 2 september was de start tijdens de Wereldhavendagen. In de Onderzeebootloods op het RDM terrein gingen vakmannen van Kluswebsite.nl en vrijwilligers aan de slag om meer dan 20 jutbakken te maken voor het burgerinitiatief "Doe mee, verlos de zee".

De bakken worden naar een aantal locaties gebracht langs het Haringvliet en het Rotterdamse havengebied. Daar worden ze in gebruik genomen met een Beach- of Rivercleanup. Ook tijdens het Haringvlietweekend maken we de oevers samen plasticvrij. Beleef de excursies in het Haringvliet en help direct mee met het rapen van plastic in dit prachtige natuur-/beleefgebied.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat heeft als rivierbeheerder belang bij een schone, veilige en doorvaarbare rivier. Hiervoor neemt Rijkswaterstaat (RWS) de volgende maatregelen:

  • Het uitrollen van de ophaalregeling zwerfvuil over Nederland. Met deze aanvullende regeling kan RWS ingezameld zwerfafval van opruimacties ophalen en afvoeren.
  • Onderzoek naar de hoeveelheid en samenstelling van het gevonden afval. Hierdoor komt er meer inzicht in de bronnen en herbruikbaarheid van deze afvalstoffen (grondstoffen).
  • Het stimuleren en faciliteren van innovatieve oplossingen om afval uit het water te vangen of op te ruimen door bijv. locaties, kennis en soms middelen ter beschikking te stellen.
  • Het faciliteren van de aanpak Schone Rivieren.
  • Het organiseren van workshops, netwerkdagen en intervisiebijeenkomsten met als belangrijkste doel kennisuitwisseling en het communiceren van best practices (nationaal én internationaal) en het bouwen en onderhouden van netwerken.

Meer informatie 

www.Aandebak.org
www.afvalcirculair.nl/onderwerpen/afvalscheiding/zwerfafval-0/

Rijkswaterstaat