Planvorming

ontwerpAls de ambities opgesteld zijn en een nulmeting gedaan is, wordt het tijd om een geplande aanpak te bedenken. Dit bestaat in hoofdlijnen uit:

Ontwerp

Hoe het bedrijventerrein vergroend kan worden en voor welk ontwerp je dus kiest, is van vele factoren afhankelijk. Het platform voor klimaatadaptatie (provincie Brabant) en de site van www.bouwadaptief.nl (provincie Zuid-Holland) geven een mooi overzicht van mogelijke maatregelen op bedrijventerreinen, waar ook gefilterd kan worden op mate van inzet en kosten, locatie (eigen perceel of openbare ruimte) en thema’s. (provincie Zuid-Holland) gevent een mooi overzicht van mogelijke maatregelen op bedrijventerreinen. Waar ook gefilterd kan worden op mate van inzet en kosten, locatie (eigen perceel of openbare ruimte) en thema’s.

Overzicht van ontwerpmogelijkheden

Lees verder: kansen en maatregelen