Handboek co-creatie bedrijventerreinen
Natuur
vrijdag04nov2022

7 tips voor een duurzame aanpak

Jesse de Klerk van NL Greenlabel geeft zeven tips om interventies zo duurzaam mogelijk uit te voeren: 

  1. Neem maatregelen op basis van de bestaande bodem. Voer bodemonderzoeken uit naar de chemische, biologische en fysische samenstelling van de bodem. Hierdoor weet je niet alleen welke beplanting past bij de bodem, maar ook hoe weerbaar de bodem is in tijden van veel en weinig regen.
  2. Bewerk de bodem zo min mogelijk. Neem, indien nodig, enkel maatregelen om het bodemleven te stimuleren, zoals het toevoegen van humus en structuurverbetering met 100% natuurlijke en schone materialen. Zo zorg je ervoor dat de beplanting goed aanslaat.
  3. Voer een uitgebreid ecologisch onderzoek uit naar de flora en fauna in het projectgebied en in de omgeving. Dit kan worden gedaan door een ecologisch bureau. Als het budget voor het projectgebied niet genoeg is, is informatie raadplegen uit de Nationale Databank Flora en Fauna ook een optie.
  4. Maak op basis van het ecologisch onderzoek een ecologische inrichting waarbij je de groenstructuren met elkaar verbindt.
  5. Besteed tijdens het bedenken en ontwerpen van maatregelen ook aandacht aan de beheerfase. Hoe moet de inrichting ecologisch beheer worden? Welke kennis is hiervoor nodig? Kun je hiervoor een geschikte beheerder vinden? En heb je de financiële middelen om de inrichting goed te kunnen beheren?
  6. Breng de wensen van stakeholders in kaart en betrek hen bij het ontwerp, de realisatie en beheer. Zo krijg je draagvlak voor maatregelen en kan de wens groeien naar verdere verduurzaming van het bedrijventerrein.
  7. Koppel zoveel mogelijk duurzaamheidsthema’s aan elkaar. Vooral het koppelen van biodiversiteit, sociale cohesie en gezondheid is waardevol voor bedrijventerreinen.