Enthousiasmeren en motiveren

beginJe wil aan de slag om het bedrijventerrein groen, gezond en toekomstbestendig te maken, maar hoe? Hoe krijg je mensen aan boord? Hoe raken ze gemotiveerd, en hoe maak je tastbaar wat je wil bereiken?

In dit hoofdstuk lees je meer over:

Hoe motiveer je stakeholders?

Bij het formuleren van ambities is het belangrijk om zoveel mogelijk bedrijven en stakeholders te betrekken bij het proces. Hoe meer partijen betrokken zijn, hoe groter het draagvlak immers is. Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Met deze vier tips krijg je stakeholders met elkaar in gesprek én in de actiemodus:

1: Een goede organisatie als basis 

Een werklandschap van de toekomst creëren is meer dan hier en daar vergroenen. Het is belangrijk dat het bedrijventerrein als één samenhangend geheel wordt aangepakt en dat hier zoveel mogelijk partijen bij betrokken raken. Dat vraagt om goede organisatie. Het aanstellen van een parkmanager kan een goede eerste stap zijn. Nog beter is het opzetten van een parkmanagement van meerdere bedrijventerreinen of een Bedrijven Investeringszone (BIZ), waaraan zoveel mogelijk bedrijven op het bedrijventerrein deelnemen. Parkmanagement of een BIZ vragen contributie en zorgen in ruil hiervoor dat het bedrijventerrein goed onderhouden wordt. Denk hierbij aan aanleg van groenvoorziening of afvalinzameling. Daarnaast kunnen bedrijven bij het parkmanagement terecht met vragen en zorgt het parkmanagement ervoor dat het bedrijventerrein de juiste koers vaart. 

‘Een parkmanagement vraagt een iets hogere bijdrage, maar organiseert daar ook veel evenementen van, zoals netwerkbijeenkomsten. Dit zorgt voor hoge deelname en impact, en verdient zichzelf in principe terug.’ 

2 Zorg dat de neuzen dezelfde kant op staan 

Om zoveel mogelijk bedrijven mee te krijgen, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft. Een manier om dit te doen is door samen met bedrijven het gesprek aan te gaan hoe je je als bedrijventerrein wilt profileren. Welke thema’s zorgen voor het meeste energie bij bedrijven? Op welk van deze thema’s kunnen bedrijven elkaar vinden? Als je dit scherp kunt krijgen, wordt het eenvoudiger om naar een bepaald doel toe te werken. Denk bijvoorbeeld aan Brainport Eindhoven of het Ecomunitypark, die zich ontwikkeld hebben tot sterke merken. De thema’s van het Ambitieweb kunnen hierbij helpen. Als bedrijven het Ambitieweb invullen, kun je eenvoudig zien waar overlap zit in thema’s waar bedrijven energie van krijgen. Leg je hier de focus op als bedrijventerrein en formuleer je hier heldere ambities voor, dan kun je jezelf duidelijk profileren naar de buitenwereld. Meer informatie over hoe je ambities formuleert samen met bedrijven lees je hier

‘Door iedereen mee te nemen en de voordelen van maatregelen aan te tonen, haken zoveel mogelijk bedrijven aan. Het thema duurzaamheid is de verbindende factor.’ 

3 Wijs mensen aan die de kar trekken 

Een bedrijventerrein vergroenen gebeurt niet in één dag. Je hebt partijen die vooroplopen en anderen die liever afwachten of een ander tijdspad lopen. Om die laatste groep mee te krijgen is het belangrijk om een aantal ambassadeurs te vinden die bereid zijn om de kar te trekken. Veel partijen staan niet onwelwillend tegenover vergroenen, maar vinden het spannend om te beginnen. Het helpt dan als je buren het goede voorbeeld geven en je een handje kunnen helpen. Als je als bedrijventerrein hebt bepaald op welke thema’s het meeste energie is, kom je er ook achter bij welke partijen er het meeste energie is. Ga met hen in gesprek en kijk of zij een voorbeeldrol willen vervullen en zo ja, op welke manier. Hiermee versnel je het proces van het vergroenen van het bedrijventerrein. 

4 Werk samen met de overheid 

Als bedrijventerrein sta je er niet alleen voor. Gemeenten, waterschappen en provincies hebben ook belang bij een groen en aantrekkelijk werklandschap en zijn vaak bereid om mee te werken. Soms zijn er subsidies  om te vergroenen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een overzicht van manieren waarop je klimaatadaptatie kunt financieren, waaronder subsidies. Daarnaast kan de gemeente een belangrijke strategische partner zijn die met je meedenkt en -werkt. De publieke ruimte op het terrein is immers van de gemeente. Ook kan de gemeente je helpen met het formuleren van een visie en ambities. Het kan waardevol zijn om een intentieovereenkomst te tekenen met de gemeente waarin je uitspreekt samen te werken aan het vergroenen van het bedrijventerrein. Is de gemeente waarin je bedrijventerrein ligt niet actief op dit gebied? Betrek ze alsnog! Trek je eigen plan zodat je op je eigen tempo kunt werken, maar neem de gemeente wel mee in het proces. Zo kom je niet voor verrassingen te staan op belangrijke beslismomenten. 

Meer weten over hoe je ondernemers meekrijgt? In dit stappenplan lees je welke stappen je nog meer kunt doorlopen om ervoor te zorgen dat klimaatadaptie een onderdeel op de agenda van ondernemers wordt. 

Voorbeelden en argumenten

Een flink aantal bedrijventerreinen is al bezig. We hebben hier wat voorbeelden verzameld. Kijk wat je aanspreekt, laat je inspireren en stuur de voorbeelden door om jouw verhaal kracht bij te zetten. 

Tip: Begin (vast) klein

Sta je nog helemaal aan het begin, en is er nog veel nodig om mensen te enthousiasmeren? Het kan helpen om - gelijktijdig met het transitieproces - ook al op kleine schaal te beginnen met vergroenen. Leg bijvoorbeeld een geveltuintje aan rond het gebouw of maak boomspiegeltuintjes rond de bomen op het terrein. Of volg een workshop waarin werknemers ontdekken hoe ze de buitenruimte meer kunnen gebruiken in hun werk - dan gaat het vanzelf meer leven. 

Argumenten

Enthousiasme staat of valt met goede argumentatie. En die is er. Want waar werk je liever: op een grijs bedrijventerrein of op een levendige, bloeiende plek? Een inspirerende werkomgeving en het tonen van visie en maatschappelijke verbondenheid is belangrijker dan ooit om aantrekkelijk te blijven als werkgever.

  • Een groen en duurzaam bedrijventerrein is een gezonde én productieve omgeving voor werknemers. Natuur verlaagt stress en nodigt uit om meer te bewegen.
  • Met een groen bedrijventerrein draag je je steentje bij om de wereld beter achter te laten voor toekomstige generaties. Het straalt af op medewerkers en klanten en is toekomstbestendig.
  • Meer natuur zorgt voor betere waterberging en minder hitte-overlast. Planten en bomen verkoelen, vangen water op en zuiveren de lucht. Belangrijk in een tijd van steeds groter wordende klimaatproblematiek, vol stortbuien en hittegolven.
  • Een groen bedrijventerrein kan schade aan panden beperken of zelfs voorkomen. Daarmee is het een aantrekkelijke vestigingslocatie, wat een hogere vastgoedwaarde en hogere inkomsten oplevert.
  • En regelmatig is groen gewoonweg een goede economische investering

Bedrijfseconomische baten bedrijventerreinVerder naar 'Ambities formuleren'