Een handboek voor procesbegeleiders

Wil je aan de slag om een bedrijventerrein groen, gezond en toekomstbestendig te maken? Zoek je inspirerende voorbeelden, hulp bij een goede procesaanpak of concrete hulpmiddelen voor het oplossing van een bepaald vraagstuk? Dan is dit handboek interessant voor jou.

Waarom dit handboek?

Bedrijventerreinen beslaan zo’n 30% van het bebouwde oppervlak in Nederland. In veel gevallen zijn deze gebieden verouderd, versteend en daarmee onvoldoende klaar voor de toekomst. Gelukkig komen steeds meer ondernemers, eigenaren, parkmanagers en overheden in actie om deze gebieden groener, klimaatbestendiger en gezonder te maken. Daarmee geven zij ook invulling aan grote maatschappelijke uitdagingen, zoals de energietransitie. 

Het transformeren van een bedrijventerrein is in veel gevallen complex: geen dagelijkse kost, met veel keuzes, partijen en belangen om mee rekening te houden. Deze site helpt mensen die op bedrijventerreinen aan de slag willen met vergroening. Van het bepalen van de gezamenlijke ambitie tot het regelen van de financiering. Het opstarten en begeleiden van zo’n transitieproces kan lastig zijn. Maar ‘jouw’ bedrijventerrein is zeker niet het eerste, en ook niet het enige dat hiermee te maken heeft. In dit handboek verzamelen we relevante kennis en handvatten die je kan gebruiken in het veranderingsproces.

Het handboek is onderdeel van het programma Werklandschappen van de Toekomst, waarin we toewerken naar groene, gezonde en toekomstgerichte bedrijventerreinen.

Voor wie?

Dit handboek is voor iedereen die aan de slag wil met een groen, gezond en toekomstbestendig bedrijventerrein, of je nu parkmanager, ondernemer, beleidsmaker of gebiedsregisseur bent. Inspiratie, interventies, business cases, financiering: het handboek co-creatie raakt elk facet van de verduurzamingsreis. 

Ideeën opdoen? Of wil je een start maken? Je vindt hier een groeiend aantal aansprekende voorbeelden van bedrijventerreinen die werk maken van vergroening. Ook brengen we je graag in contact met bedrijven en personen die je verder kunnen helpen. 

Misschien begeleid je alleen een sessie als facilitator of juist het hele proces. Misschien manage je daarnaast ook nog het stakeholderveld als regisseur. Wat je rol ook is: dit handboek helpt je om het proces naar een werklandschap van de toekomst tot een succes te maken. Waar je in het handboek ‘procesbegeleider’ leest, kun je ook ‘facilitator’ of ‘regisseur’ lezen.

Van wie?

Deze toolkit is een product van IVN Natuureducatie, Next2Company, Arcadis, TAUW, NL Greenlabel, MVO Nederland en Rebel Group, in opdracht van DuurzaamDoor. We willen onze kennis delen, maar leren nadrukkelijk ook graag van jou. Dus heb je feedback of informatie die we aan de toolkit kunnen toevoegen, neem dan contact met ons op.

Naar het handboek!

cyclus handboek