Ambities formuleren

ambitiesEen doel verwezenlijken begint bij het vastleggen van ambitie. Duurzaamheid en klimaatadaptatie zijn erg brede thema’s waar we allemaal mee aan de slag moeten. Voordat stappen gezet kunnen worden is het fijn om ambities te formuleren. Op welke thema’s wordt gefocust en hoe hoog leggen we de lat? Dit onderdeel biedt handvatten voor het proces van mobilisatie en ambitievorming voor het verduurzamen en klimaatadaptief maken van een bedrijventerrein. Dit zijn zowel procesmatige stappen als concrete tools.  

Het hoofdstuk ambities formuleren bestaat uit de volgende onderdelen:

Waarom ambitievorming?

Door te werken met vergezichten ontstaat een langetermijnvisie. Dat is uiteindelijk niet alleen duurzamer, maar ook efficiënter en voordeliger. Het formuleren van ambities heeft drie grote voordelen:

  • Je weet waar je aan werkt. Door gezamenlijke ambities te vormen weet jij, en andere partijen, waar je naar toe moet werken. Een concrete vertaalslag naar maatregelen en acties die genomen moeten worden op korte termijn, middellange termijn en lange termijn is essentieel om helder te krijgen hoe je naar een toekomstbestendig bedrijventerrein toewerkt
  • Sommigen uitdagingen los je alleen samen op. Door met meerdere partijen ambities te vormen, weet je wat er speelt bij de buren en kunnen waardevolle samenwerkingen worden aangegaan binnen en buiten de grens van het bedrijventerrein. Zo is bijvoorbeeld samenwerking op het gebied van energieopwek essentieel. Iedereen kan zo veel mogelijk zonnepanelen aanleggen met kans op overbelasting van het netwerk (netcongestie), maar je kunt als bedrijventerrein ook samenwerken aan een ‘smart grid’. Hoe je hier als bedrijventerrein aan kunnen werken leggen we hier uit (zie meekoppelkans netcongestie).
  • Het geeft de mogelijkheid om vooruit te plannen. Hierdoor kun je koppelkansen signaleren en efficiënter met tijd en geld omgaan. Daarnaast zijn er ontwikkelingen rondom wettelijke verplichtingen waar je als bedrijf rekening mee moet houden (zie Routekaart). Het vormen van ambities helpt je om hier tijdig op te anticiperen, waardoor je niet achter de feiten aanloopt.

Hoe gaat het met ambitievorming op bedrijventerreinen?

Veel bedrijven werken geen expliciete ambities uit voor duurzaamheid of het bedrijventerrein als geheel, maar gaan gewoon aan de slag. De insteek is vooral praktisch en ondernemend, aansluitend op wat leeft bij de ondernemers. Tegelijkertijd is er wel veel langetermijndenken aanwezig voor het eigen bedrijf. Ondernemers zijn immers toekomstgericht en hebben een bepaalde stip op de horizon voor ogen. Ondanks dat ambities dus niet altijd expliciet zijn benoemd, werken veel bedrijven wel met een toekomstvisie of werken naar gemeentelijke ambities toe.

'Zet je doelstellingen op hoofdlijnen uit, maar teken niet alles tot in detail uit. Probeer zo snel mogelijk aan de slag te gaan en stappen te zetten. Als je dan 80% van je doelstellingen bereikt, ben je al een stuk verder dan je in eerste instantie was.'

Bedrijven die wel ambities formuleren, doen dit vaak aan de hand van bekende thema's, vooral vergroening, klimaatadaptatie en energie. Deze ambities richten zich doorgaans meer op het verbeteren van het vestigingsklimaat en brede duurzaamheidsdoelen (meer groen, betere biodiversiteit), dan dat er harde eisen worden gesteld waaraan voldaan moet worden (minimaal X% groen in 2030). Uitzondering is de energietransitie, daar zijn regelmatig concrete doelen voor.

Lees verder: Hoe formuleer je ambities?