Groen Loont voor Recreatie

De natuur is voor Nederland van grote waarde. Nederlanders recreëren graag in het groen. Dit is erg positief. Natuurrecreatie draagt bij aan de gezondheid en versterkt de band tussen mens en natuur. Bovendien is het gunstig voor de economie. De meest directe en eenduidige link tussen natuurwaardering en economie is die van de verblijfsrecreatieve overnachtingen.

"Een derde van de totale overnachtingswaarde in Nederland is gerelateerd aan natuurgebieden. De overnachtingslocaties liggen dan in of in de directe nabijheid van natuurgebieden." Planbureau voor de Leefomgeving - Recreatieve waarde van natuur  

Buitenrecreatie - zoals uitstapjes in de natuur - is al jaren de populairste dagactiviteit onder Nederlandse recreanten (Recron).  Hoewel de meeste Nederlanders in de wintermaanden 21 uur per dag of meer binnen doorbrengen, geeft het overgrote deel (78%) aan graag buiten te zijn. Iets meer dan de helft van de Nederlanders (51%) noemt zichzelf zelfs een buitenmens. De bevindingen uit het onderzoek komen voort uit een enquête onder 1069 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Lees hier het hele onderzoek. 

"Om echte topkwaliteit te kunnen bieden moeten ondernemers die nadenken over vernieuwing van hun product niet alleen oog hebben voor hetgeen binnen de hekken van de eigen onderneming te vinden is, maar ook voor hun omgeving. (...) Gastvrijheidsondernemers begrijpen bijvoorbeeld dat zij zorgvuldig met natuur en landschap moeten omgaan omdat de rust en de natuurlijke setting belangrijke selling points zijn van hun bedrijf."Samenwerken aan groen, groei en gastvrijheid

Groen loont .. ook voor jou!

Overheden kunnen de lokale toeristische sector een impuls geven door:

  • Receatie ondernemers als ambassadeurs van het gebied te ondersteunen en faciliteren. 
  • Ondernemers en vrijwilligers in de recreatie sector met elkaar te verbinden waardoor nieuwe netwerken ontstaan. 
  • Het traject IVN Gastheren van het Landschap, waarbij recreatie-, horeca- en agrarisch ondernemers in de toeristische sector in een cursus worden geïnformeerd over de bijzondere waarden van het gebied waarin zij ondernemen, geeft hier invulling aan. Naast de cursus, vormt zich een netwerk van ondernemers waardoor gezamenlijke arrangementen en gebiedspromotie het gebied versterkt kan worden. Meer informatie over de cursus IVN Gastheer van het Landschap

Verder lezen