Groen Loont voor Kinderen

Opgroeien in het groen, dat is niet alleen heel erg leuk, maar ook heel erg goed voor kinderen! Bij kinderen die opgroeien met groene gebieden in hun directe omgeving ligt het percentage overgewicht ongeveer 18% lager. Nederlandse kinderen die opgroeien in een woonomgeving zonder natuur spelen minder buiten, ook als je de data corrigeert voor sociale en economische verschillen. En dat terwijl spelen in het groen kinderen creatiever, slimmer, zelfverzekerder en fitter maakt.

"Buitenspelen is niet alleen belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van kinderen, maar ook voor de buurt. Bovendien is buitenspelen op de lange termijn gerelateerd aan kostenbesparingen voor de maatschappij door lagere zorg- en ziektelasten." Belang van Buitenspelen - Onderzoek in opdracht van TNO

Buitenspelen draagt bij aan de emotionele en cognitieve ontwikkeling. Spel fascineert en helpt zo extra om de gerichte aandacht weer op te laden, om terug in de klas weer te kunnen richten op de volgende les. Neem daarom kinderen mee naar buiten en enthousiasmeer ze over de natuur, niet alleen in de pauze maar ook tijdens de les.

"Buitenlessen zijn waardevol en ook de tijd op het schoolplein draagt bij aan leerprestaties. Buiten slaan de hersenen aan het verteren wat in de klas werd geleerd." Mark Mieras  in Buitentijd = Leertijd

Als we kinderen laten ervaren hoe fijn het is om in de natuur te zijn, legt dat een belangrijk fundament voor later. Wie duurzaam gedrag in de toekomst wil stimuleren, moet nu investeren in natuur- en milieueducatie (NME) op (basis)scholen.

“Leerlingen die vroeger meer NME op school hebben gehad, hebben later een positievere houding en gedrag ten aanzien van natuur en milieu dan oud-leerlingen die minder NME hebben gehad”  Hoe Duurzaam is NME - Veldwerk Nederland & Universiteit Utrecht

Groen Loont .. ook voor jou!

Scholen

Scholen kunnen zelf aan de slag, denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Lokaal NME Centrum; voor hun aanbod op het gebied van natuureducatie.
  • Gezond- of Groen Schoolplein; IVN ondersteunt bij de inrichting en het gebruik van het plein als educatie buitenruimte en spel. Het schoolplein kan aantrekkelijker ingericht worden, bv. als Groen of Gezond Schoolplein. Bekijk daarvoor de speciaal ontwikkelde Gezonde Schoolplein Toolkit. Groene schoolpleinen dragen niet alleen bij aan de ontwikkeling van kinderen, het gaat zelfs pesten tegen. Lees er meer over in dit onderzoek.
  • Natuurouders en Schoolgidsen; met opgeleide natuurouders en schoolgidsen kunnen leerkrachten makkelijker en meer met de kinderen naar buiten om te leren. Dat zijn (groot)ouders die de leerkracht op een basisschool ondersteunen bij natuuronderwijs. IVN Schoolgidsen verzorgen op scholen gastlessen en activiteiten om kinderen kennis te laten maken met de natuur in de eigen omgeving. 
    IVN helpt scholen deze natuurouders te werven en op te leiden, natuurlijk samen met de lokale IVN vrijwilligers. Benader de lokale IVN afdeling voor ervaren Natuurouders of Schoolgidsen bij jullie school in de buurt. 
  • Lokale IVN afdelingen hebben specifieke schoolpogramma's om een impuls te geven aan natuuronderwijs. Hier vind je een overzicht.
  • Jongeren aan zet als adviseurs op verschillende maatschappelijke thema's.Betekenisvol en belevend leren over water, energie, klimaat, duurzame ontwikkeling, landschap, natuur, voedsel of ruimtelijke ordening? Dat kan! Scholen voor Duurzaamheid verbindt onderwijs met de maatschappij door jongeren advies uit te laten brengen over de toekomst van actuele maatschappelijke vraagstukken. Het programma werkt met échte opdrachtvragen van echte opdrachtgevers en is daarmee het grootste junior adviesbureau van Nederland! Lees verder

(Groot)ouders

De natuur beleven is niet moeilijk, niet ver en je hoeft er ook geen dag voor uit te trekken (tenzij je daar zin in hebt natuurlijk). In je eigen omgeving, zelfs in je eigen achtertuin, valt genoeg te beleven.

IVN Scharrelkids inspireert ouders met weetjes, tips en doe-ideeën – zoals de IVN Slootjesdagen – om met de kinderen te ontdekken hoe leuk buitenspelen is. Ook organiseren IVN-afdelingen door het hele land Scharrelkidscursussen, waar ouders en grootouders ervaren hoe ze van ‘buiten’ een echte natuurbelevenis kunnen maken.

En wat dacht je van Modderdag, kinderen ontdekken wat modder is, hoe je er mee kunt spelen en wat de verbinding met de aarde voor hen betekent.

Overheden

De relatie tussen kind en natuur versterken levert op de korte termijn gezondere kinderen op, maar ook op de lange termijn benut het de preventieve kansen van groen. Kinderen van nu zijn de beslissers van later! Faciliteer daarom groene initiatieven in de wijk, stimuleer het groen en daarmee de inwoners, organisaties en scholen zodat zij het kunnen gebruiken.

Verder lezen .. 

Meer lezen over de invloed van groen op de ontwikkeling van het kinderbrein, het speelgedrag, of de kracht van schoolpleinen? Lees hier verder.