Groen Loont voor Gezondheid

Wereldwijd zijn er verschillende studies gedaan naar de effecten van groen op de gezondheid. Op basis van de bestaande literatuur kan worden geconcludeerd dat er een vijftal aandoeningen/klachten zijn waarvan verwacht kan worden dat er potentieel veel gezondheidswinst behaald kan worden met groen: pijn en angst, stress, depressie en stemmingsproblemen, cognitieve problemen en aandacht stoornissen, obesitas en lichamelijke inactiviteit.

Mensen die wonen in groene wijken zijn gezonder blijkt uit dit grootschalige onderzoek van sociologe Jolanda Maas van de Vrije Universiteit. Uit een enquête die is gehouden onder  250.000 burgers bleek dat bewoners van groene buurten minder vaak de huisarts bezoeken voor veelvoorkomende klachten als diabetes, astma of depressie. 

"Gebruiksgroen, waar je iets mee kunt doen, sporten bijvoorbeeld, heeft een sterkere stressverminderende werking dan groen waar je alleen maar naar mag kijken." De Groene Stad

Dat groen in de stad uitnodigt tot bewegen, en dat het de hersens prikkelt en stimuleert, beschrijft ook hoogleraar Klinische Neuropsychologie Erik Scherder. Natuur is hét middel tegen de inactiviteit van mensen in de stad, een groot gevaar voor de volksgezondheid. 

"Natuur in de stad is een verrijking voor de hersenen en de sleutel om inactiviteit aan te pakken" -Erik Scherder - Hoogleraar Klinische Neuropsychologie 

Uit onderzoek blijkt dat een bezoek aan of het kijken naar de natuur negatieve emoties zoals boosheid, vermoeidheid en somberheid vermindert, terwijl positieve gevoelens en energie toenemen. Zo is gebleken uit het onderzoek van Mapes (2011) dat mensen in interactie met de natuur, de volgende verbeteringen ondervonden:

Fysiek Psychologisch Sociaal

Verbeterde slaap

Verbetering van de gemoedstoestand Gevoel van erbij horen
Verbeterde eetlust Spirituele aanwakkering Gevoel van vriendschap en verwantschap
Verbeterd niveau bewegingsactiviteit Ervaring van meer controle Voordelen voor de    gemeenschap
Verbeterd verbaal uitdrukkingsvermogen Vermindering van agressie en agitatie Toevallige positieve sociale ontmoetingen
Verbeterd geheugen Vermindering van depressieve klachten  

Meer facts & figures over het effect van de natuur op onze gezondheid vind je in deze factsheet 'Gezonder door Groen'. 

Groen Loont .. ook voor jou!

IVN wil mensen de gezonde effecten van natuur laten ervaren. Dat doen we met verschillende projecten.

Grijs, Groen & Gelukkig

IVN wil met ondersteuning van de Nationale Postcode Loterij tienduizend ouderen een gelukkige oude dag bezorgen door hen de positieve effecten van de natuur te laten ervaren. Dit doen we door de omgeving rondom zorginstellingen te vergroenen en een natuurrijk activiteitenprogramma aan te bieden. Met hulp van betrokken zorgverleners, vrijwilligers en omwonenden wil IVN ouderen laten genieten van natuurbeleving, beweging en de buitenlucht.

Denk bijvoorbeeld aan:  

  • Een cursus die mantelzorgers en medewerkers kennis laat maken met bewezen effectieve groene zorginterventies , en die vrijwilligers kennis laat maken met de zorgsector.  
  • De Natuurkoffer: een koffer vol natuurproducten om cliënten de natuur te laten beleven zonder dat zij daarvoor de deur uit hoeven. Vrijwilligers van IVN trekken met deze koffer langs zorgcentra om de zintuigen van ouderen te prikkelen. 
  • Voor meer informatie en ideeën zie de website van Grijs, Groen & Gelukkig, of kijk op de website van partner Ned7.


IVN Biowalking

Biowalking is wandelen in de natuur voor mensen met een chronische ziekte of beperking onder begeleiding van een IVN Natuurgids en een medisch professional. Er zijn inmiddels door allerlei organisaties veel activiteiten ontwikkeld op het raakvlak van natuur en gezondheid. Wat Biowalking echt uniek maakt is de combinatie van natuurbeleving en patiëntenzorg. Lees hier verder wat IVN Biowalk voor jou kan betekenen.

Accepteer cookies

Verder lezen:

Lees verder over wat IVN doet op het gebied van Natuur & Gezondheid.