Groen Loont voor de Wijk

Groen in de directe leefomgeving heeft niet alleen een waarde verhogend effect op onroerend goed maar is goed voor de gezondheid van mensen en sociale cohesie binnen de wijk. De prijs van een woning stijgt tot 10% als de woning in het groen ligt. Op steeds meer plaatsen slaan mensen de handen ineen om samen het (openbaar) groen in hun omgeving  te beheren of anders vorm te geven: van natuurspeelplek tot buurtmoestuin. Goed nieuws, want daardoor knapt de buurt op, leren buurtbewoners elkaar beter kennen, en worden mensen gezonder.

Groen in de straat zorgt voor allerlei gunstige effecten, zo kan één enkele boom de functie van 10 airconditioners vervullen: onder een boom kan het 15 graden Celsius koeler zijn dan in de zon door de schaduw en verdamping van de bladeren. Maar niet alleen op het gebied van klimaat levert groen voordelen op, meer groen in de straat zorgt ook voor meer biodiversiteit, een beter ervaren gezondheid en er vinden minder diefstal en geweldsdelicten plaats in groene buurten

“Hoe meer groen in de leefomgeving hoe minder hart- en vaatziekten, hoe minder baby’s met een laag geboortegewicht, hoe minder depressie en zelfmoord, en hoe gezonder mensen zich voelen.” Mark Mieras in Beetje natuur, grote invloed.

Bron: Duurzaam Door - Strip Biodiversiteit Contentix & Coöperatix

Op steeds meer plaatsen gaan actieve en betrokken bewoners zelf aan de slag met het groen in de buurt. IVN heeft met het project Groen Dichterbij de afgelopen jaren veel buurtinitiatieven en gemeenten ondersteund en geadviseerd. Deze kennis en ervaring delen we graag, zodat er op nog meer plaatsen groene initiatieven starten waar mensen de natuur van dichtbij kunnen beleven. 

Accepteer cookies

Groen Loont.. ook voor jou!

Overheden

Naast het creëren van omstandigheden waarin initiatieven kunnen ontstaan is het ook goed aandacht te hebben voor het ondersteunen van bestaande initiatieven. Lokale overheden kunnen omstandigheden en randvoorwaarden creëren waardoor het nemen van initiatief makkelijker wordt. Een andere houding, een maatregel of juist het niet nemen van een maatregel laten ruimte aan buurtinitiatieven. 

Overheden kunnen groen in de wijk stimuleren, denk bijvoorbeeld aan:

  • Werksessies ten behoeve van de interne organisatie: Waarom zou je hier als gemeente tijd aan besteden? Wat heb je te bieden en wat kun je verwachten? Hoe staan de verschillende collega’s in dit traject? 
  • Workshop Faciliteer groene buurtinitiatieven: We bespreken tijdens de workshop de fases die een groen buurtproject doorloopt, de zaken waar initiatiefnemers in de verschillende fases tegenaan (kunnen) lopen. Resultaat is dat de gemeenten initiatiefnemers vraaggericht kunnen ondersteunen met tips en advies - wat vaak nog welkomer is dan financiële ondersteuning. Na afloop van de workshop blijft IVN beschikbaar als vraagbaak. Voor meer informatie zie ook de factsheet Groen Dichterbij de Ambtenaar.

Meer informatie vind je op de website van Groen Dichterbij.

Betrokken bewoners

Wil je zelf aan de slag met vergroening in je wijk?

  • Kijk eens op de website van Groen Dichterbij. We hebben in onze kennisbank zo’n 20 factsheets gepubliceerd over onderwerpen waar groene buurtprojecten mee te maken krijgen. Hoe start je een initiatief, hoe vind en bind je vrijwilligers aan je project of hoe ga je om met de gemeente? 
  • Volg een cursus Tuinreservaten, en leer alles over natuurvriendelijk tuinonderhoud, welke planten bepaalde dieren aantrekken, wat de juiste plek is om planten te laten groeien en nog veel meer.

Verder lezen