Projecten

Hieronder vind je een overzicht van de lopende projecten binnen het programma Groene Gezonde Ziekenhuizen.

 

Projecten ziekenhuis Tergooi

Chemotuin

In de tuin bij ziekenhuis Tergooi is een houten paviljoen gebouwd waar patiënten chemotherapie in de buitenlucht kunnen krijgen. Het idee voor 'de chemotuin', zoals het paviljoen wordt genoemd, komt van Pieter van den Berg, internist-oncoloog bij Tergooi. Het ontwerp is van Bart van der Salm. De houten structuur is opgezet vanuit de typologie van een strandstoel. Zitplekken liggen ingekapseld tussen een aarden wal waarbij de eigenschappen van het landschap zorgen voor de benodigde privacy. Het paviljoen betekent een belangrijke aanvulling en verbetering van de oncologische zorg voor patiënten in Tergooi. Bekijk de Powerpoint van Vrienden van Tergooi voor meer achtergrondinformatie over de chemotuin. Het paviljoen is op 22 juni 2015 feestelijk geopend door Pia Dijkstra. Om de effecten van het paviljoen op het welzijn en de kwaliteit van leven te meten wordt een patiënt tevredenheidsonderzoek uitgevoerd met voor- en nametingen. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in een artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Oncologie, jaargang 14, nr. 5, p. 175-181. download samenvatting

Groene kas

Tergooi wil patiënten en bezoekers een groene omgeving aanbieden die niet alleen mooi is om naar te kijken, maar waar men de natuur ook kan voelen, proeven en ruiken. Om dit mogelijk te maken zal op de locatie Blaricum een Groene Kas gemaakt worden waar patiënten en bezoekers in contact kunnen komen met planten, bloemen, stekjes en kruiden. De kas is rolstoeltoegankelijk en staat in een tuin met bloemen en fruitbomen. Op zonnige dagen kan men ook buiten zitten. Het idee voor de Groene Kas bij is ontstaan in samenwerking met Lodewijk Hoekstra, de tuinman van het RTL-programma 'Eigen Huis & Tuin' en oprichter van NL Greenlabel. De omgevingsvergunning is inmiddels verleend en de Stichting Vrienden van Tergooi heeft inmiddels voldoende geld bijeengebracht om de bouw van het project te kunnen starten. In het kader van het programma Groene Gezonde Ziekenhuizen zal het gebruik en de waardering van de Groene Kas in kaart worden gebracht en er zal worden geëvalueerd in hoeverre de Groene Kas aansluit bij de wensen en behoeften van gebruikers.

Start groen nazorg beweegprogramma

Op 12 januari 2018 start de eerste wandelgroep in het groene nazorg beweegprogramma van de afdeling fysiotherapie van Tergooi. Dit beweegprogramma is bedoeld voor hart- en vaatpatiëten die het reguliere revalidatietraject bij Tergooi hebben doorlopen. Zij kunnen door deelname aan dit programma onder begeleiding van een getrainde zorgprofessional hun actieve leefstijl behouden. De vorderingen van de wandelgroep worden vergeleken met een controlegroep die op reguliere wijze uitstroomt uit het revalidatietraject.

Overige projecten Ziekenhuis Tergooi

De afgelopen jaren zijn bij Tergooi nog een aantal onderzoeken uitgevoerd, waaronder een arrangement voor wandelcoaching , en een groene inrichting van de afdeling Ouderengeneeskunde. Download onderzoeksprogramma Tergooi.

Reinier de Graaf Gasthuis

IVN-Natuurontdekker

NatuurontdekkerDe IVN-Natuurontdekker is een kastje met ontdekcassettes voor naast het ziekenhuisbed. De cassettes hebben verschillende thema's, zoals libellen, kikkers en paddenstoelen. Elk thema wordt toegelicht met boekjes en teken-, puzzel- en knutselideeën, die erop gericht zijn om de natuur dichterbij te brengen. De natuurontdekker is vooral bedoeld om de patiënten natuur te laten beleven en verwonderen, zodat ze na hun ziekenhuisopname niet kunnen wachten om zelf de natuur in de eigen leefomgeving in te trekken. Ook worden de kinderen afgeleid van de ziekenhuisopname waardoor het herstel wordt bevorderd. De natuurontdekker is uitgetest op de afdeling Kindergeneeskunde van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft. In het kader van het programma Groene Gezonde Ziekenhuizen wordt het gebruik en de waardering van de IVN-Natuurontdekker onderzocht. Tevens wordt gekeken naar eventuee effecten van de IVN-natuurontdekker op het welzijn van de kinderen.

Overige initiatieven

Gedurende de gehele looptijd van het project kunnen ziekenhuizen die deelnemen in het kennisnetwerk aanhaken bij het onderzoekstraject zodra er aanvullende financiering beschikbaar komt. Bij enkele van de deelnemende ziekenhuizen, waaronder Ziekenhuis Bernhoven en het St. Elizabeth Ziekenhuis, zullen op korte termijn al wat verkennende onderzoeken worden gestart, uitgevoerd door studenten van de VU onder begeleiding van het projectteam Groene Gezonde Ziekenhuizen.

Kijktuin in St-Elisabeth Ziekenhuis

Kijktuin in St. Elizabeth ziekenhuisIn het st Elisabeth ziekenhuis is een kijktuin aangelegd. Iedereen kan vanuit de aangrenzende ruimtes genieten van het uitzicht. "Dit geldt zeker voor de dialysepatiënten die drie keer per week enkele uren aan een dialyseapparaat moeten. Voor deze groep patiënten is het uitzicht verbeterd. De tuin heeft een glooiend lijnenspel wat nooit verveeld om naar te kijken. Verder heeft de tuin een vloeiende overgang met het omliggende Brabantse landschap.", aldus de website van het St Elisabeth ziekenhuis. Met behulp van vragenlijst onderzoek zal worden nagegaan of de tuin van invloed is op de ervaringen en het welzijn van dialyse patiënten tijdens hun behandeling. Eind 2014, voordat de tuin helemaal was aangelegd, zijn hiervoor bij 31 dialyse patiënten gegevens verzameld. Binnenkort zal een tweede meting plaatsvinden.

Biowalking bij Ziekenhuis Bernhoven

Sinds juni 2011 organiseren Ziekenhuis Bernhoven en Natuurcentrum De Maashorst Biowalks voor mensen met diabetes type 2 die onder behandeling zijn in het ziekenhuis. Deze wandelingen starten bij het natuurcentrum en zijn onder begeleiding van een IVN-gids en een diabetesverpleegkundige of diëtist. De wandelingen zijn ongeveer 5 km lang. In het eerste half uur wordt stevig doorgewandeld om mensen te laten ervaren hoe hun lichaam hierop reageert. In het tweede half uur staat natuurbeleving centraal en neemt de gids de tijd om iets te vertellen over de natuur en het landschap. Na afloop van de wandeling komen de deelnemers samen in Natuurcentrum De Maashorst om ervaringen uit te wisselen en de bloedsuikerwaardes te meten. In 2011 bleek uit een evaluatie van de pilot uitgevoerd door Jolanda Maas & Dinand Ekkel (2011) dat mensen die mee hebben gedaan aan Biowalking meer vertrouwen hebben om zelf te bewegen en beter hebben leren omgaan met hun ziekte. Binnen het programma Groene Gezonde Ziekenhuizen zal een vervolgonderzoek worden opgezet.