Over Groene Ziekenhuizen

Programma Groene Ziekenhuizen (2015-2019)

Groene Ziekenhuizen is een vierjarig onderzoeksprogramma gefinancierd door de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, Ziekenhuis Tergooi, Stichting Steun van het Goois Natuurreservaat, FloraHolland en iVerde. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de VU Amsterdam samen met Bureau Natuurvoormensen en IVN. De doelstelling van het programma is tweeledig:

1. Onderzoek naar de effectiviteit van groene interventies in en rondom ziekenhuizen in relatie tot de gezondheid en het welbevinden van patiënten, personeel en bezoekers.
2. Opzetten van een kennisnetwerk waarin groene organisaties en ziekenhuizen worden aangezet tot een langdurige samenwerking en kennisuitwisseling.

Klik hier voor de programmabeschrijving.

Op deze pagina vindt u meer informatie over de achtergrond van het programma.

Koplopersbijeenkomst 29 november 2013

Kolopersbijeenkomst 29 november 2013De basis voor het programma Groene Ziekenhuizen werd gelegd op 29 november 2013 tijdens de kennisdag 'Op je gezondheid' bij hogeschool VHL in Velp. Als onderdeel van deze kennisdag werd een koplopersbijeenkomst gehouden met meer dan 50 vertegenwoordigers van ziekenhuizen en andere instellingen die geïnteresseerd zijn in toepassing van groen in de zorg, zoals hoveniers, zorgverzekeraars, ontwerpers, terreinbeheerders en landschapsarchitecten (klik hier voor powerpointpresentatie). Door de aanwezigen is de ambitie uitgesproken om gezamenlijk te komen tot een landelijk meerjarig prestige programma om het tekort aan praktische en wetenschappelijke kennis aan te pakken. Hiernaast werd de behoefte uitgesproken om een kennisnetwerk op te zetten.

De Groene Agenda

De groene agendaIn augustus 2014 zijn de ambities en onderzoeksmogelijkheden voor het programma Groene Ziekenhuizen uitgewerkt in een startnotitie. Tevens is een subsidieaanvraag ingediend bij de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen als onderdeel van het koepelproject De Groene Agenda van iVerde en FloraHolland. Op 11 december gaf de topsector groen licht om het voorstel verder uit te werken.

Tergooi en Goois Natuurreservaat

Tergooi en Goois natuurreservaatSamen met Ziekenhuis Tergooi en het Goois Natuurreservaat zijn vijf concrete onderzoeksprojecten uitgewerkt. Deze betreffen een tuinpaviljoen voor chemotherapie, een groene kas, een beweegprogramma in gebieden van het Goois Natuurreservaat, en een groene inrichting van de afdeling ouderengeneeskunde. De resultaten van de evaluaties van de groene interventies in en rond Ziekenhuis Tergooi zullen onder meer worden gebruikt als input voor het ontwerp en de inrichting van het nieuwe Zorgpark Monnikenberg dat op de locatie Hilversum zal worden gerealiseerd. Behalve het onderzoek bij Tergooi zullen aanvullende onderzoeken worden uitgevoerd bij andere ziekenhuizen. Een voorbeeld hiervan is een onderzoek naar de natuurontdekker op de afdeling kindergeneeskunde van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft. Lees meer over de onderzoeksprojecten.

Start programma

In juli 2015 werd de samenwerkingsovereenkomst ondertekend door de onderzoeksorganisaties en private partners: VU, Bureau Natuurvoormensen, IVN, Tergooi, Stichting Steun Goois Natuurreservaat, FloraHolland en iVerde. Op 10 september 2015 is het onderzoeksprogramma aan de buitenwereld gepresenteerd middels een persbericht en een website.