Gezondheid
woensdag01aug2018

Groen in en om het Deventer Ziekenhuis

Met het doorknippen van een gouden  lint startte Anne-Britt Draaijer uit Deventer symbolisch een volgende fase in het project: Groen in en om het Deventer Ziekenhuis. Missie: de groene ruimte –om te beginnen achter het ziekenhuis - toegankelijk en beleefbaar maken voor bezoek, patiënten en omwonenden.

Wat voorafging. Anne-Britt stuurde een jaar geleden een briefje naar de burgemeester van de gemeente Deventer. Met het verzoek om een tuin te maken bij het ziekenhuis voor zieke mensen. De ideeën van Anne-Britt sloten aan op de plannen van buurt en ziekenhuis die er al waren. Dan waren er een aantal goede ideeën vanuit de Leef je Uit prijs 2016 die zich richtten op buiten en beweging voor patiënten en medewerkers.

Allereerst was daar de werkgroep Rielerenk/Douwelerkolk, die een masterplan maakte om de ruime omgeving toegankelijker te maken, en de tuin van het ziekenhuis zou daar prachtig in passen. Het ziekenhuis wil op zijn beurt bewegen stimuleren. Een tuin om in te wandelen en te bewegen zou daar goed in passen. Aansluitend op dit initiatief ging Deventer Ziekenhuis in gesprek met Landschap Overijssel en IVN Overijssel. Daaruit kwam een groot aantal ideeën voort om groen, beweging, natuurbeleving en gezondheid nader aan elkaar te koppelen. Groen is ook gezond en uit onderzoek van het VU Amsterdam blijkt dat bezoekers en patiënten een groene omgeving zeer waarderen.

Beweegvriendelijk ziekenhuis

De eerste schetsen voor de invulling van de ruimte tussen de ‘vingers’ aan de achterzijde van het ziekenhuis zijn inmiddels gemaakt. Met het doorknippen van het lint luidde Anne-Britt de volgende fase in. Van plannen moet het nu tot uitvoering komen. Op een bijeenkomst werd opgeroepen om ideeën voor de tuin in te brengen. Dat kan door buurtbewoners maar ook medewerkers van het ziekenhuis te vragen mee te denken of mee te doen. In concept zijn er al drie wandelroutes gemaakt: het frisse neusje, het ommetje en het heen en weertje. Andere ideeën zijn om er een belevingstuin of een moestuin van te maken en om educatie te koppelen aan de buitenomgeving. Het sluit aan op ons programma van een beweegvriendelijk ziekenhuis. Patiënten en bezoek zouden vanuit het ziekenhuis gemotiveerd moeten worden om naar buiten te gaan om meer te bewegen. Gita Gallé tijdens de bijeenkomst: ‘We willen hier geen mensen in bed stoppen, maar ze er juist uit krijgen en activeren.’

Cool!

Voor uitvoering wordt gezocht naar financiering. Het aanleggen van de tuin is begroot op 30.000 euro. Anne-Britt, vergezeld door familie en klasgenoten, vond het ‘cool’ dat haar plan er lijkt te komen. ‘Speciaal. Het lijkt me leuk als er een tuin komt met bijvoorbeeld bankjes en ook wat fitnessapparatuur.’ De ideeën kwamen al los op de bijeenkomst. ‘Zou mooi zijn als mensen hier in het ziekenhuis met een bloementuin worden ontvangen…’ Over één ding was in elk geval overeenstemming: niet iedereen is een buitenmens, maar niemand is een binnenmens.  IVN Overijssel, Landschap Overijssel en het Deventer Ziekenhuis zijn momenteel in gesprek met de Provincie Overijssel om dit verder vorm te geven.