Activiteiten netwerk

Koplopersbijeenkomst 29 november 2013

De basis voor het programma Groene Ziekenhuizen werd gelegd op 29 november 2013 tijdens de kennisdag 'Op je gezondheid' bij hogeschool VHL in Velp. Als onderdeel van deze kennisdag werd een koplopersbijeenkomst gehouden met meer dan 50 vertegenwoordigers van ziekenhuizen en andere instellingen die geïnteresseerd zijn in toepassing van groen in de zorg, zoals hoveniers, zorgverzekeraars, ontwerpers, terreinbeheerders en landschapsarchitecten (klik hier voor powerpointpresentatie). Door de aanwezigen is de ambitie uitgesproken om gezamenlijk te komen tot een landelijk meerjarig prestige programma om het tekort aan praktische en wetenschappelijke kennis aan te pakken. Hiernaast werd de behoefte uitgesproken om een kennisnetwerk op te zetten.

De Groene Agenda

In augustus 2014 zijn de ambities en onderzoeksmogelijkheden voor het programma Groene Ziekenhuizen uitgewerkt in een startnotitie. Tevens is een subsidieaanvraag ingediend bij de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen als onderdeel van het koepelproject De Groene Agenda van iVerde en FloraHolland. Op 11 december gaf de topsector groen licht om het voorstel verder uit te werken.

Rapporten, notities, verslagen