Groene Revolutie Zuid-Holland
Kind & Natuur
donderdag11mrt2021

Subsidie toegekend aan zes basisscholen voor groenblauwe schoolpleinen

Zes basisscholen krijgen in totaal 400.000 euro subsidie van de gemeente Rotterdam. Daarmee kunnen zij hun schoolpleinen groener en klimaatvriendelijker maken. Ook de kinderen uit de buurt profiteren mee. IVN Natuureducatie begeleid de scholen in het vergroeningstraject. Daarbij staan participatie van de leerlingen en scholing van leerkrachten centraal. Leerlingen denken mee over het ontwerp en leerkrachten leren tijdens de Buitenlestraining hoe ze buiten les kunnen geven. 

Groenblauwe schoolpleinen zorgen ervoor dat schoolkinderen meer buiten zijn en meer bewegen. Dit is goed voor de concentratie en rust en zo verbeteren de leerprestaties. Bij hitte geeft het groen verkoeling en schaduw. Een groenblauw schoolplein zorgt ook voor een betere opvang en afvoer van regenwater. Dat betekent minder waterplassen bij school én in de wijk bij hevige regenval.

Verspreid door de stad

In totaal dienden 25 Rotterdamse basisscholen een subsidieaanvraag in voor zo’n groenblauw plein. Een school kon punten scoren op motivatie en op ligging. Scholen in een buurt met weinig groen, waar bijvoorbeeld regelmatig wateroverlast is, maakten meer kans op subsidie. Hetzelfde geldt voor buurten waar overgewicht voorkomt onder kinderen. De zes geselecteerde scholen krijgen tussen de € 63.000 en € 80.000 subsidie. Ze liggen verspreid door de hele stad, in de wijken Bloemhof, Hoogvliet, Stadsdriehoek, Oude Noorden en Oosterflank. 

Ook voor de buurt

Randvoorwaarde voor het krijgen van de subsidie is dat het schoolplein na schooltijd toegankelijk is voor de kinderen uit de buurt. Zo profiteren ook zij mee; vaak zijn schoolpleinen de enige grotere speelplekken in een buurt. De subsidie is onder meer bedoeld voor het ontwerp, aanleg en beheer van het schoolplein. En voor de organisatie van activiteiten voor buurtkinderen.  De gemeente is van plan dit jaar een derde subsidieronde te houden.

Groene revolutie Zuid-Hollandse schoolpleinen 

Zuid-Holland heeft de meeste schoolpleinen van alle provincies in Nederland. Tegelijkertijd zijn 80% van deze pleinen stenen woestijnen en krijgen kinderen maar 1% van de onderwijstijd buiten les. En dat terwijl steeds meer onderzoeken laten zien dat kinderen gezonder, creatiever en socialer worden in een ​natuurlijke buitenomgeving. Daarom roept IVN Natuureducatie op tot een Groene Revolutie Schoolpleinen. Daarmee transformeren we ​met elkaar pleinen van stenen woestijnen, naar groene oases die bijdragen aan het klimaat en aan de biodiversiteit. Maar bovenal worden het ​buitenlokalen waar kinderen weer in contact komen met natuur, leren in en van de natuur en vrij en onbevangen kunnen spelen en ontspannen. Doe je mee?