Actievoorwaarden Ontwerpwedstrijd Voedselplek

Achtergrond & inspiratie

Leerkrachten van basisscholen geven het liefst een kwart van de tijd buiten les. Ze zeggen vooral positieve effecten te zien bij het geven van buitenlessen. Dat blijkt uit onderzoeksresultaten van DUO (2016, 2018). En, kinderen vinden het leuk! Toch wordt een veel groter deel van de lessen gewoon binnen gegeven. Simpelweg omdat schoolpleinen niet geschikt zijn.

Planning

 • 3 februari 2019: uiterste inleverdatum ideeën.
 • Uiterlijk bekendmaking 11 februari 26 winnaars; daarvoor wordt het e-mailadres gebruikt dat bij inzenden is opgegeven.
 • De winnaars ontvangen €1.500,- voor de realisatie van het idee
 • De school realiseert uitvoering van het winnende idee in het schooljaar 2018/2019

Beoordelingscriteria

 • Mate waarin kinderen betrokken zijn in het bedenkproces en ideevorming.
 • In te zetten voor verschillende lesstof (ook vakoverstijgend)
 • Mogelijkheid tot actief, bewegend en spelenderwijs leren
 • Duurzaamheid (geen tijdelijke constructie)
 • Haalbaarheid m.b.t. uitvoering binnen het budget van €1500,-
 • School bezit Gezonde School vignet of heeft intentie voor behalen vignet
 • Haalbaarheid; uit te werken in schooljaar 2018 / 2019

Jury

Een professionele jury en een kinderjury beoordelen de inzendingen. De professionele jury selecteert de 26 beste inzendingen op basis van bovenstaande criteria. De kinderjury beoordelen de inzendingen door aan te geven in welke Buitenlesplek zij het liefste les krijgen.

Voorwaarden

Deze prijsvraag wordt georganiseerd door IVN Natuureducatie, in deze voorwaarden aangeduid als ‘de organisatie’.

 • Alle Zeeuwse basisscholen kunnen deelnemen.
 • Inzendingen die na 3 februari binnenkomen worden niet beoordeeld.
 • De inzending moet voorzien zijn van een geldig e-mailadres en telefoonnummer en correcte NAW gegevens van de school, inclusief BRIN nummer.
 • Onvolledige inzendingen worden niet beoordeeld.
 • Maximaal 1 inzending per school wordt gerealiseerd/ kan winnen.
 • Alleen ideeën die realistisch en haalbaar zijn om binnen de beschikbare tijd uit te werken en uit te voeren voor het bedrag van € 1.5000,- komen in aanmerking.
 • Een plek waarvoor sloopwerkzaamheden nodig zijn of natuur wordt aangetast komt niet in aanmerking voor winst.
 • De uitslag van de jury is bindend.
 • De school is in staat om na winst het idee door te ontwikkelen, zodat deze gereed is voor uitvoering. De school neemt hierbij de leiding. Een budget van € 1.500,- incl. BTW wordt door de organisatie van de ontwerpwedstrijd hiervoor beschikbaar gesteld.
 • Het idee is uiterlijk schooljaar 2018/2019 gerealiseerd.
 • De school of leerkracht is in staat om tijd te investeren in de uitwerking van idee naar een realiseerbare oplossing.
 • Ingezonden ideeën worden via communicatiekanalen van de betrokken organisaties gedeeld ter inspiratie voor andere scholen. Hierbij wordt vermelding gemaakt van de naam en de plaats van de school.
 • De prijswinnaars zullen, indien daartoe verzocht, hun medewerking verlenen aan promotionele activiteiten verband houdend met de wedstrijd zoals foto- of filmopnames en interviews. De rechten hiervan liggen geheel bij de organisatie en de organisatie is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de deelnemer.
 • Het e-mailadres en het telefoonnummer van de deelnemer wordt gebruikt voor communicatie over deze ontwerpwedstrijd.
 • De organisatie van deze prijsvraag, jury en medewerkers van GGD Zeeland, Hogeschool Zeeland en zijn uitgesloten van deelname.
 • Deelname aan de ontwerpwedstrijd houdt acceptatie van deze voorwaarden in.