Winnaars 2017

1. D'r Moostuin

Bij d’r Moostuin geloven ze dat ze met het opzetten van een belevingstuin de gemeenschap met elkaar kunnen verbinden en een stukje gezonder kunnen maken. D’r Moostuin wil jongeren, ouderen, inwoners, bedrijven, zorgcentra en scholen, ofwel de lokale samenleving met elkaar verbinden. Dit doel willen ze gaan bereiken middels het opzetten van een duurzame belevingstuin: een gezonde en lokale voedselvoorziening als ontmoetingsplek, midden in het dorp, waar van alles gezonds te beleven is voor jong en oud. 

info        Iedereen                              Berg en Terblijt                                   Moostuin

Moostuin

2. Plök!

Plök! initiatief van Boekhandel Kring, Bagels & Beans en Ernesto's wil de prachtige natuurlijke voedingsbronnen rondom de stad ontsluiten en haar positie in de gemeentelijke infrastructuur versterken. Hoofddoel is om jong en oud naar de fruitboomgaarden te lokken, om gezamenlijk zorg te dragen voor de fruitbomen: snoeien, oogsten, algeheel onderhoud. Het spelplezier van deze activiteiten wordt versterkt door er andere zaken aan vast te binden: kunst, cultuur, muziek worden ingezet om een breed publiek aan te spreken. Oog voor de historische diversiteit, gekoppeld aan de aandacht voor lokale producten, duurzaamheid en eigen teelt: de schoonheid van de stad wordt met hulp van de ommelanden gestuwd. 

info        Iedereen                                      Sittard                                            Plökappels

3. Interactive planter

Het project Interactive Planter is een initiatief van Het Beleg van Venlo en Fontys GreenTechLab. Beide partijen hebben hun interesse in duurzaamheid en techniek. Hierdoor is het idee ontstaan om stadslandbouw hip te maken door middel van een hightech interactieve plantenbak te ontwerpen en realiseren die aansluit bij allereerst stad Venlo en zijn inwoners. Deze plantenbak heeft naast z’n opvallende ontwerp diverse sensoren die informatie geven over de groei van de planten. Deze informatie is via een App door de gebruiker te volgen. Ook mensen die geen groene vingers hebben kunnen op deze manier leren wat er bij het telen van planten komt kijken.

info       Iedereen                                   Webwinkel                         Interactive Planter

interactive planter

4. Doorontwikkeling Prinseböske Maasbree

Sinds 1994 is de APK (Aod Prinse Kompenie) de trotse gebruiker van een stuk grond (in erfpacht van de gemeente in ruil voor onderhoud van het gebied) aan het Laar in Maasbree. Vanaf dat jaar hebben de oud prinsen daar jaarlijks door de laatst toegetreden oud Prins een boom laten planten, waardoor er nu een prachtig bos is ontstaan met inmiddels meer dan 40 bomen die men jaarlijks onderhoudt. Bij iedere boom staat een tekstbordje waar op een humoristische wijze kort de karakteristiek van de boom, betreffende Prins en overeenkomsten tussen beide weer te geven. Inmiddels loopt de APK tegen een uitdaging aan! Ruimte om nieuwe bomen te planten is er niet meer. Enige jaren geleden is echter al het idee ontstaan om het Prinseböske toegankelijker te maken voor een breed publiek. Nu men tegen het capaciteitsprobleem aan loopt hebben Herman Vaessen en Loonbedrijf Gebroeders Hermans in goed overleg met de APK besloten het prinseböske door te ontwikkelen en er een uniek stukje natuur van te maken wat ter beschikking komt voor een breed publiek uit de regio en geschikt is voor diverse educatieve doeleinden. Zo worden er wandelpaden gerealiseerd, natuurlijke zitgelegenheden, klim- en klauterbomen (natuurlijke), bijenweides, loopstammen, takkenrillen, knuppelbruggen, insecten- en bijenhotels.

info       Iedereen                                  Maasbree                                 Prinseböske  

bomen

5. De kleine groene wereld

Rondom de school zal een complete kleine groene wereld gaan verschijnen. In deze nieuwe schooltuin zullen de kinderen zelf hun bloemen, fruit, groenten en kruiden gaan kweken. Zo zien ze hoe de groenten groeien maar ook leren ze hoe die te gebruiken en dus hoe ze allemaal smaken. De producten die overblijven zullen door de oudere leerlingen vers of ingemaakt worden verkocht. Daarmee wordt dan weer het schoolkamp aan het einde van de schooltijd bekostigd en wordt er zaadgoed gekocht voor het volgende tuinjaar. Om de tuin goed te benutten wordt er tijd vrijgemaakt zodat een leerkracht de kinderen gaat begeleiden bij het werken in de tuin. Het hele schooljaar komen diverse thema’s aan bod in alle klassen. Zelf zullen de leerlingen in de tuin groenten en fruit plukken die bij de maaltijd gebruikt kan worden. Voor de buurt zal de school een totaal ander aanzicht krijgen omdat de tuin vanaf de straat goed zichtbaar is. 

info        Kinderen                                     Venlo                      Rudolf Steiner Educare

meisje buiten

6. Samen voor de boomvalk

De Boomvalk kan een icoon worden voor de ecologische kwaliteit van het agrarisch cultuurlandschap in Midden-Limburg. De soort voelt zich met name thuis in een kleinschalig cultuurlandschap. Omdat het slecht gaat met tal van vogelsoorten in het boerenland gaat het ook met de Boomvalk niet goed. Mede hierom is juist de Boomvalk in het Natuurbeheerplan van de provincie Limburg als prioritaire soort aangewezen. In samenwerking met boeren, onderwijsinstellingen, natuurorganisaties en lokale tuincentra wordt gewerkt aan een integrale aanpak in het herstel van de vogelstand in onze streek. Hiervoor is de Middenlimburgse Landschapscoöperatie Boomvalk (MLB) opgericht. Voorlichting en educatie, maatschappelijke betrokkenheid en een integrale aanpak zijn de drie pijlers voor een voortvarende uitvoering van het projectplan “Samen voor de Boomvalk’ door de landschapscoöperatie. Einddoel is een structurele toename van het aantal boomvalken in de streek.

info        Iedereen                           Midden-Limburg       Samen voor de Boomvalk

boomvalk

7. Natuurplek Gelangebrook

De psychiatrische inrichting Mondriaan te Heerlen stelt de voormalige kinderboerderij en circa 3 hectare grond gratis ter beschikking aan de stichting Kiem Chi die ecologische landbouwprojecten realiseert. Kiem Chi zal de terreinen beheren met schapen en andere nuttige dieren teneinde de biodiversiteit te bevorderen. Er komen o.a. een bloemenweide met zeldzame inheemse en geneeskrachtige planten, een bijenstal en insectenhotel. Het wordt een natuurplek waar kinderen kunnen ravotten, in bomen klimmen, hutten bouwen en kennismaken met planten en dieren. Jong en oud kan er samen tuinieren volgens ecologische principes en van elkaar leren. 

info        Iedereen                                  Heerlen                                Gelangebrook

healing plant

8. Samen voor de Patrijs Peel en Maas

‘Samen voor de Patrijs Peel en Maas’ is een groep enthousiaste plattelandsbewoners die zich samen inzet om het leefgebied van de patrijs te verbeteren en daarmee de patrijzenstand (en de algehele biodiversiteit) op peil te houden. De werkgroep bestaat uit 5 personen (agrariërs, WBE Helden, IVN afdeling Helden en Plattelandscoöperatie) en er doen 12 deelnemers (agrariërs en plattelandsbewoners) mee. Doel is om de patrijs, een prachtige akker-vogel van het agrarisch landschap, op een duurzame manier in stand te houden. Verschillende agrarische ondernemers en plattelandsbewoners laten hiervoor een lage begroeiing op overhoekjes en randen staan, of zaaien zelfs een speciaal granenmengsel in ter bate van de patrijs. Het werkgebied ligt rond de Groeze/Schorf in Beringe.

info        Iedereen                                  Helden                                        De Patrijs

patrijs

9. Groen versterkt je kracht

Dit project is een netwerk voor breder gebruik van het groen in een betekenisvolle context voor coaching, trainingen en begeleidingsprojecten. Het netwerk van gebruikers bestaat veelal uit zzp-ers en kleine organisaties die daartoe nu niet of nauwelijks een mogelijkheid hebben. 'Groen versterkt je kracht' wil deze trend ondersteunen door ook daadwerkelijk midden in een uniek rust en ruimte concept onze ruimtelijke bestaande gebouwen ter beschikking stellen aan een te vormen netwerk. Het bestaande netwerk kan door de samenwerking binnen dit netwerk komen tot efficiëntere en intensievere samenwerking, intervisie en reflectie gestimuleerd worden tot nieuwe initiatieven en intensievere samenwerkingsvormen.

info        Iedereen                                    Vijlen                                       Groen Netwerk

netwerk

10. Poort van de Beemden

Dit project wil het voormalig kasteelpark Oost in oude glorie herstellen en inrichten tot een park waar diverse natuurliefhebbers kunnen recreëren. Het park ligt direct tegen het dorp en biedt door zijn ligging kansen om mensen naar buiten te lokken. Dit recreëren varieert van actief hakken en snoeien om het park te onderhouden tot genieten van de mooie omgeving op een picknickbank terwijl er gesnoept wordt van de bramen en bessen die groeien in het park. 

info        Iedereen                            Oost-Maarland           Poort van de Beemden

kasteel