Winnaars 2016

 

1.    LOCOtuinen Maastricht 

Lokale Coproductie Maastricht (LOCO) zorgt voor een meer duurzame en lokale voedselproductie. Uitgangspunt hierbij is Coproductie: deelnemers krijgen meer verbondenheid met en invloed op de voedselproductie, doordat ze er mede de verantwoording voor nemen.

info        Iedereen                                   Maastricht                                   LOCOtuinen

LOCOtuinen4

2.    Duurzame Educatieve Speelplaats

Het initiatief van GrausBouw BV, Basis School Windekind en Fides Parkstad Groenvoorziening is om zoveel mogelijk schoolpleinen op een natuurlijke duurzame en educatieve manier in te richten, opdat de kinderen meer buiten willen en kunnen spelen, dat ze zich bewust worden van het cyclisch verhaal van de natuur zodat hun eigen creativiteit wordt aangesproken.

info        Kinderen                                    Heerlen                                         Jaarplan

educatieve speelplaats

3.    Smokkelen en Smullen 

Dit initiatief van IVN Maasduinen en Stichting Veldense Volkscultuur, is een gratis toegankelijk en grensoverschrijdend avonturenpad voor kinderen in de bossen rondom het pannenkoekenhuis Jagersrust in Velden. Kinderen worden geprikkeld om ouderwets te ravotten in de natuur.

info        Kinderen                                     Velden                                         Smokkelpad

Smokkelpad1

4.    Ontdek de Paradijsvogel in jezelf

De initiatiefnemers geloven in co-creatie van ondernemers (=Paradijsvogel) op basis van gelijkwaardigheid, waardering voor de verschillen en steeds gericht op het ontwikkelen van duurzaamheid voor natuur en mens. Bij de Paradijsvogels kun jij als ondernemer gebruik maken van de groene ruimte bij de Paradijsvogels, liefst in co-creatie. Dus kom met je evenement, activiteit, cursisten, coaching- of trainings-traject naar deze mooie plek met meerwaarde voor jou  activiteit.

info        Iedereen                                     Heuvelland                               Paradijsvogels

Paradijsvogels3

5.    SmaakparelEXPRESS

De SmaakparelEXPRESS is een duurzaam vervoermiddel voor 32-40 personen om arrangementen en activiteiten rondom eten te ervaren. Dit wordt georganiseerd door samenwerking van 27 bedrijven uit de horeca en agrarische sector. Zo worden arrangementen voor ouderen, gehandicapten en zieken georganiseerd die de Smaakparel-bedrijven en de natuur in de top van Limburg met elkaar verbinden.

info     Minder-valide                             Langs de Maas                  SmaakparelEXPRESS

smaakparelexperss2

6. De Drie Poorten

De Drie Poorten is een akkerbouw waarvan de producten en het duurzaam geproduceerde vlees lokaal worden afgezet. Langs de percelen en waterlopen wordt voor buurtbewoners en bezoekers van Buitenplaats Vaeshartelt een belevingsroute van 1,5 km aangelegd. Het voorheen ontoegankelijke en onaantrekkelijke gebied wordt op deze manier ontsloten en laat veel mensen kennis maken met biologische landbouw, natuur en landschap. Het gebied is herkenbaar door de rode poorten aan 'Weert' in Maastricht.

info     Iedereen                                       Maastricht                           De Drie Poorten

Poort1

7. De Verscholen Buitenplaats

De Verscholen Buitenplaats is een educatief en recreatief buitenprogramma voor jongeren van 4-12 jaar om, middels speelse opdrachten rondom een thema, vaardigheden en kennis op te doen in en met de natuur. Dit in de zin van een fysiek speelterrein (Buitenplaats Vaeshartelt) en spelopdrachten aan de hand van een boek ‘De Verscholen Buiten Plaats’ die zowel zelfstandig als onder begeleiding kunnen worden uitgevoerd eventueel met behulp van spelmateriaal en met ondersteuning van een interactieve website.

info       Kinderen                                  Maastricht                     Buitenplaats Vaeshartelt

kids

8. Het Groene Theater

Op het landgoed van Villa de Proosdij wordt momenteel gewerkt aan de grootste Romeinse tuin van Europa. In de tuinen is een 'Groen Theater' voorzien. Het groene theater is de duurzame groene ontmoetingsplek voor educatieve en sociale activiteiten op het gebied van zowel het historische cultuur- en natuurlandschap van onze streek, als hedendaagse natuurbeleving. In het theater kunnen bezoekers kunnen plaatsnemen voor workshops over alle verschillende toepassingen van natuur en natuurproducten van het landgoed.

info       Iedereen                                     Klimmen                            Villa de Proosdij

Theater

9. Bijenhotel Van der Valk Venlo

Door middel van het bijenhotel willen de initiatiefnemers een positieve bijdrage leveren aan de omgeving van Van der Valk Hotel Venlo en iets terugdoen voor de natuur. Mede door dit initiatief wordt gestreefd naar een afname van de bijensterfte in Limburg. Gasten die het hotel bezoeken leren iets over de bij in het algemeen en waar deze goed voor is. De opbrengst van de honing wordt gebruikt als versproduct binnen Van der Valk Hotel Venlo.

info       Iedereen                                       Venlo                                         Bijenhotel

Bijen

10. Green Minds Garden School

The “Green Minds Garden School” is een leslokaal in de tuinen van de Historische Groentehof, de tuin en sterrenkeuken van restaurant ONE. De lessen zullen worden gegeven op het snijvlak van koken, tuinieren, gezondheid, duurzaamheid, waarbij groen en groenten leidend zijn. De school is laagdrempelig en beoogt iedereen te stimuleren om te doen wat Edwin Soumang en Jac Nijskens al meer dan een decennium doen: duurzaam, groen, gezond, puur en lekker kweken en koken met groenten in de hoofdrol. 

info       Iedereen                           Roermond & Beesel                           Garden School

garden school