Inschrijven & Procedure

Wat leuk dat jij overweegt een groen, duurzaam initiatief in te dienen. Dat maakt jou al een echte held. 

Heb jij groene plannen maar zit je nog met vragen over bijvoorbeeld het businessplan, het betrekken van burgers of de borging van je ideeën? Grijp dan je kans om met een expert aan tafel te zitten tijdens de Duurzame Dates op 4 december!

Wat zijn de voorwaarde tot deelname?

 • Je hebt een geldig KvK nummer nodig
 • Je werkt ten minste met één andere ondernemer samen aan het initiatief
 • Jullie initiatief is nieuw of een doorontwikkeling / uitbreiding van een bestaand initiatief
 • Burgerparticipatie is geïntegreerd in jullie initiatief
 • Jullie visie op de borging van het initiatief is duidelijk
 • Voor het initiatief is een implementatieplan ontwikkeld
 • Er is een begroting beschikbaar
 • Jullie zijn gemotiveerd om een ambassadeursrol te vervullen en kennis te delen met anderen

Hoe kun je jouw initiatief inschrijven?

 1. Inschrijving kan alleen door middel van het inschrijfformulier hieronder
 2. Inzendingen dienen uiterlijk 31 januari 2019 ingediend te zijn
 3. Nadat het inschrijfformulier digitaal is ontvangen, ontvangt je daarvan een ontvangstbevestiging
 4. Alleen een volledig ingevulde en tijdige inschrijving leidt tot deelname
 5. Onvolledige en/of niet tijdige inschrijvingen worden uitgesloten van deelname, waarover je schriftelijk wordt bericht.

 

HET INSCHRIJFFORMULIER

 

Inschrijven

Hulpmiddelen om jouw idee (nóg) beter te maken

 • Maak gebruik van het Business Canvas Model om in een oogopslag te zien of je alle facetten van jouw idee in beeld hebt.
 • Ga mee op Expeditie en word geïnspireerd door bestaande groene initiatieven
 • Ga op Duurzame Date en krijg advies en tips van experts om jouw idee verder uit te werken 
 • Doe de Ondernemerstest! Heb je de juiste partners om jouw initiatief tot een groot succes te maken?

groeien

Hoe wordt je initiatief beoordeeld?

De jury bestaat uit gedeputeerde Dhr. Mackus, bestuursleden en/of directeuren uit het kernteam en vertegenwoordigers van grote bedrijven. De initiatieven worden beoordeeld op 5 criteria, waarbij het belang van ieder criteria een wegingsfactor heeft. Voor elk criteria wordt een boordelingsschaal van 0-10 gebruikt.

 1. Duurzaamheid – mate waarin het element groen en duurzaam wordt verstrekt in de onderneming (40%)
 2. Burgerparticipatie - de wijze waarop maatschappelijke organisaties, buurtverenigingen en instellingen zijn betrokken (25%)
 3. Innovatie – mate waarin het initiatief vernieuwend is (20%)
 4. Economische spin off – de effectiviteit van het verdienmodel (10%)
 5. Publieke voorbeeldfunctie – waarom/hoe/waar het initiatief een voorbeeldfunctie heeft (5%)

Jury

Selectie genomineerden

Op basis van de hiervoor vermelde beoordelingssystematiek zal de jury maximaal 8 genomineerden selecteren. Bekendmaking van de genomineerden gebeurt uiterlijk 25 februari 2019. Je krijgt schriftelijk bericht of je wel of niet bent genomineerd.

Prijsuitreiking

 • Tijdens het eindevenement worden de winnaars bekend gemaakt. De prijsuitreiking vindt in April 2019 plaats. De precieze datum van de uitreiking wordt tijdig bekend gemaakt.
 • Genomineerden zijn verplicht om bij de uitreiking aanwezig te zijn.
 • Het geldbedrag wordt overgemaakt bij de start van het project (binnen 6 maanden na de prijsuitreiking)

Groene Held LOCOtuinen

Publiciteit

 • De namen van de deelnemers en de namen van de door hen ingezonden projecten worden bekend gemaakt op de website en/of publicitair gebruikt. Daarnaast wordt een omschrijving van de winnende projecten bekend gemaakt op de website en/of publicitair gebruikt.
 • De winnaars zijn gerechtigd om voor eigen communicatiedoeleinden, corporate brochures, website en sponsoring gebruik te maken van het logo van de Groene Helden conform de geldende richtlijnen.
 • De genomineerden en winnaars van de Groene Helden zullen bereid zijn mee te werken aan publiciteit, het geven van interviews en het verstrekken van testimonials.
 • Tijdens de expeditie, Duurzame Dates en prijsuitreiking wordt foto- en videomateriaal gemaakt. Dit materiaal mag door IVN gebruikt worden in communicatie-uitingen rondom Groene Helden.

 

DOE MEE MET JOUW INITIATIEF!