Beoordeling & Criteria

Hoe wordt je initiatief beoordeeld?

De initiatieven worden beoordeeld op 5 criteria, waarbij het belang van ieder criteria een wegingsfactor heeft. Voor elk criteria wordt een boordelingsschaal van 0-10 gebruikt.

1. Duurzaamheid – mate waarin het element groen en duurzaam wordt verstrekt in de onderneming (40%)

2. Burgerparticipatie - de wijze waarop maatschappelijke organisaties, buurtverenigingen en instellingen zijn betrokken (25%)

3. Innovatie – mate waarin het initiatief vernieuwend is (20%)

4. Economische spin off – de effectiviteit van het verdienmodel (10%)

5. Publieke voorbeeldfunctie – waarom/hoe/waar het initiatief een voorbeeldfunctie heeft (5%)

Begin januari wordt gecontroleerd of de inschrijving compleet is en doorgestuurd naar de beoordelingscommissie.

Beoordelingscommissie

De beoordelingscommissie zal maximaal 8 genomineerden selecteren. Je krijgt schriftelijk bericht of je wel of niet bent genomineerd. De beoordelingscommissie bestond in 2019 uit de volgende personen:

Naam

Bedrijf/organisatie

Carlijn van Tijen

Provincie Limburg

Ton van Hoof

Citaverde College

Rick van Meel

KNHM

Geert Stroucken

Rabobank

Manon Luijten

VVV Zuid-Limburg

Mathias Brockmann

MKB Limburg

Michel van Lieshout

MKB Innovatiehuis

Cindy Nordhausen

IVN

Website_beoordeling

Prijsuitreiking

Tijdens het eindevenement worden de winnaars bekend gemaakt.

Genomineerden zijn verplicht om bij de uitreiking aanwezig te zijn. Tijdens de prijsuitreiking pitchen genomineerden hun ideeën. Aan de hand van de pitches zal de jury uiteindelijk de winnaar bekendmaken.

Ook niet-genomineerden zijn welkom bij de prijsuitreiking en kunnen daar hun ideeën presenteren in de vorm van een markt.

Jury

De jury bestond in 2019 uit de volgende personen:

Naam

Bedrijf/organisatie

Hubert Mackus

Gedeputeerde provincie Limburg

Monique Princen

Voorzitter MKB Limburg

Frank van Bussel

Directeur KNHM

Ans Christophe

College van bestuur Citaverde College

Renske Visscher

Regiodirecteur IVN Zuid

Het geldbedrag wordt overgemaakt bij de start van het project (binnen 6 maanden na de prijsuitreiking)

Groene Held LOCOtuinen

Publiciteit

De namen van de deelnemers en de namen van de door hen ingezonden projecten worden bekend gemaakt op de website en/of publicitair gebruikt. Daarnaast wordt een omschrijving van de winnende projecten bekend gemaakt op de website en/of publicitair gebruikt.

De winnaars zijn gerechtigd om voor eigen communicatiedoeleinden, corporate brochures, website en sponsoring gebruik te maken van het logo van de Groene Helden conform de geldende richtlijnen.

De genomineerden en winnaars van de Groene Helden zullen bereid zijn mee te werken aan publiciteit, het geven van interviews en het verstrekken van testimonials.

Tijdens de expeditie, Duurzame Dates en prijsuitreiking wordt foto- en videomateriaal gemaakt. Dit materiaal mag door IVN gebruikt worden in communicatie-uitingen rondom Groene Helden.