Een initiatief van Nature For Health en IVN Natuureducatie

Onderzoek

Een belangrijk onderdeel van de Groene GGZ is het doen van onderzoek naar de voortgang ("monitoring") en effectiviteit van Groene GGZ activiteiten. 

Van belang ook is het delen van lessen die Groene voorlopers hebben geleerd in het kader van de uitvoering van de Groene GGZ. Tussen Groene voorlopers onderling en met andere zorginstellingen. Dit draagt zo bij aan een groen vliegwiel voor de gehele mentale gezondheidszorg in Nederland. 

  • Als eerste actie worden tijdens de zgn. intake-gesprekken met Groene Voorlopers relevant bestaand onderzoek en onderzoekswensen in beeld gebracht.
  • Een tweede in ontwikkeling zijne actie is het opzetten en uitvoeren van een landelijke Groene GGZ onderzoeksproject.  

Binnen de Groene GGZ is de Vrije Universiteit van Amsterdam de coördinator van de verbindende onderzoeksactiviteiten.