Een initiatief van Nature For Health en IVN Natuureducatie

Activiteiten

Met het initiatief ‘Groene GGZ’ bouwen we - Nature For Health en IVN Natuureducatie als initiatiefnemers - samen met een kerngroep GGZ instellingen uit heel Nederland, de branche vereniging Nederlandse GGZ, de Buitenpsychologen, Green Mental Health, zorgverzekeraar CZ en VU-Amsterdam, aan een groene beweging in de mentale gezondheidszorg. 

Uiteindelijke doel Groene GGZ

  • Natuur wordt weer benut als bron voor mentale (positieve) gezondheid voor zowel cliënten áls de familieleden áls de zorgprofessional. Hierdoor neemt gezondheid en welzijn van deze betrokkenen toe.
  • De gezondheid van de cliënten neemt met minimaal 1% toe, het ziekteverzuim onder professionals neemt met minimaal 1% af. Minimaal is bewust genoemd, want er wordt meer dan 1 % rendement verwacht.
  • De instellingen investeren via Groene GGZ in meer gezonde natuur. De biodiversiteit op het terrein neemt met 5% toe. Hiermee worden tevens resultaten behaald vanuit Green Deal Duurzame Zorg, inclusief een bijdrage aan klimaatdoelen.
  • De buurt wordt uitgenodigd mee te helpen en mee te profiteren van de groene ontwikkelingen binnen Groene GGZ. Hierdoor neemt de sociale cohesie toe en neemt stigmatisering van cliënten af. Er komen aantoonbaar minder klachten uit de buurt.
  • Ervaringen en expertise die een groene voorloper heeft opgedaan worden gedeeld met andere zorginstellingen, waardoor er bij wordt gedragen aan een groen vliegwiel voor de gehele mentale gezondheidszorg in Nederland.

Groene voorlopers in de Groene GGZ streeft ernaar dat..
 

  • Natuur geïntegreerd is in de behandeling van 5 tot 10% van haar cliënten.
  • Haar terrein zo wordt ingericht dat cliënten, ervaringsdeskundigen, familieleden én medewerkers via de natuur op het terrein kunnen opladen en werken aan hun gezondheid. Instellingen die geen eigen terrein hebben hanteren deze principes in de buurt of op een ander terrein en investeren in verbetering van het groen op dat andere terrein of in de buurt.
  • Er wordt geïnvesteerd in de bevordering van de biodiversiteit en duurzaamheid (klimaat) op haar terrein. De woonplaats voor insecten, planten en dieren op het terrein neemt met 5 % toe.
  • Er wordt ingezet op ‘sociaal groen’. Zij investeert in verbinding tussen cliënten, familieleden en de wijk (buurt) via blauw/groen. Bijvoorbeeld door samen met de buurtpoelen of bijvoorbeeld een moestuin aan te leggen of wandelroutes met vrijwilligers te organiseren. Ook een bredere kring van bedrijven en andere ‘streekholders’ kan hierbij worden betrokken. De aandacht voor biodiversiteit en klimaatuitdagingen en de bereidheid daarin te investeren neemt daardoor toe.

De lessen die een groene voorloper heeft geleerd worden gedeeld met andere zorginstellingen, waardoor er bij wordt gedragen aan een groen vliegwiel voor de gehele mentale gezondheidszorg in Nederland. Ook werkt een groene voorloper waar mogelijk mee aan onderzoek naar de effectiviteit van activiteiten in het kader van de Groene GGZ.