Groene GGZ

Natuur is goed voor onze gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Extra belangrijk dus om groen in te zetten in de zorg, daar waar mensen het hard nodig hebben. Zoals in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).

Met het programma ‘Groene GGZ’ wil IVN bereiken dat natuur weer benut wordt als een bron voor mentale, positieve gezondheid. Voor zowel cliënten, familieleden als de zorgprofessionals. Tevens zetten we ons in voor de natuur, door te investeren in een toename van de biodiversiteit op het terrein of in de buurt van de zorginstelling. De buurt nodigen we uit om mee te doen. Via de natuur kunnen mensen elkaar ontmoeten en doet het er niet toe of je cliënt, buurtbewoner of medewerker bent als je buiten samen aan de slag gaat.

Partners

Groene GGZ is een initiatief van Nature For Health en IVN. Samen met een kerngroep GGZ instellingen uit heel Nederland, de branche vereniging Nederlandse GGZ, de Buitenpsychologen, Green Mental Health en VU-Amsterdam bouwen we aan een groene beweging in de mentale gezondheidszorg. 

Kerngroep GGZ instellingen

Uit een grote groep aanmeldingen zijn Groene GGZ voorlopers geselecteerd waarmee een partnership wordt opgezet. Hieronder staan de instellingen die het partnership reeds hebben ondertekend.De geselecteerde locaties gaan zich de komende jaren (door)ontwikkelen tot voorloper in de Groene GGZ. Deze instellingen hebben samen meer dan 30.000 medewerkers, behandelen meer dan 300.000 cliënten en hebben gezamenlijk meer dan een Nationaal Park aan terreinen.

•           Mondriaan GGZ, Limburg
•           GGZ Oost Brabant, Noord-Brabant
•           GGzE (Eindhoven), Noord-Brabant
•           GGZ Drenthe, Drenthe
•           ProPersona, Gelderland
•           Parnassia Groep, Noord- en Zuid Holland
•           Dimence Groep, Overijssel - Gelderland
•           GGZ Breburg, Brabant
•           Oh my Mood, Limburg, Noord- en Zuid-Holland, Noord-Brabant, Utrecht
•           Stichting Somnium, Limburg
•           Lentis, Groningen/Friesland

•           Epos, Overijssel 
•           GGZ Centraal
•           Urtica De Vijfsprong, Gelderland

Locaties

Aan de slag met groen

In de afgelopen jaren heeft IVN bij meer dan 170 zorginstellingen de nodige ervaring opgedaan in het inzetten van natuur en natuurbeleving binnen de zorg. Ons aanbod omvat het bieden en beleven van fysieke vergroening, groene activiteiten, het betrekken van de buurt en het trainen van medewerkers en vrijwilligers. Al meer dan 100 IVN-vrijwilligers hebben zich aangemeld voor een co-creatie sessie om te kijken wat zij zouden kunnen betekenen voor de Groene GGZ.

Bekijk het aanbod

Meer weten over dit onderwerp?

Bestel het boek Green Mental Health. Het boek staat boordevol onderzoek, inspiratievoorbeelden, maar is ook gevuld met praktische informatie en implementaties tips. We hopen dat iedereen die dit boek leest inziet hoe krachtig de natuur is en letterlijk met andere ogen naar natuur en mentale gezondheid gaat kijken.