Publicaties

Artikelen

  • Tanja-Dijkstra, K., Van den Berg, A.E., Maas, J., Bloemhoef-Haasjes, J, & Van den Berg, H.P. (2017). Chemotherapie in de tuin. Nederlands Tijdschrift voor Oncologie , jaargang 14 (5), 175-181. Download pdf.

Rapporten, notities, verslagen

  • Maas, J. Teeling, D., De Jonge, J., van den Berg, A.E. (2014). Startnotitie Groene Gezonde Ziekenhuizen.  Startnotitie Groene gezonde ziekenhuizen
  • Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (2016). Verslag netwerkbijeenkomst Groene Gezonde Ziekenhuizen , 14 november 2016, Ziekenhuis Tergooi, Hilversum. Download pdf.