Iverde

De Groene Stad stelt zich tot doel om namens ondernemers te werken aan de bewustwording van de waarde van groen in onze samenleving. Ze wil niet alleen met 'zachte', maar ook met 'harde' argumenten voorkomen dat groen een sluitpost wordt op de begroting van gemeenten en bedrijven. De Groene Stad is opgericht door LTO Vakgroep Bomen & Vaste Planten, Anthos en Branchevereniging VHG en vertegenwoordigt daarmee respectievelijk de producenten van groenproducten, de handelsbedrijven en de hoveniers- en groenvoorzienersbedrijven. In totaal worden ruim 3000 bedrijven uit de bovengenoemde sectoren vertegenwoordigd.

De productiewaarde van de boomkwekerij- en vaste plantensector wordt geschat op jaarlijks 600 miljoen euro, bestemd voor de consumenten- en institutionele markt. Ca 60% van de productiewaarde is bestemd voor export. De gezamenlijke omzet van de hoveniers- en groenvoorzienersbranche bedraagt ruim 2,85 miljard euro op jaarbasis.

Leon Smet: "Onderzoek naar groen in ziekenhuizen levert nieuwe en specifieke kennis over de functionele waarden van groen"

Leon Smet: "Het programma De Groene Leon smetAgenda is een uitgelezen kans voor marktpartijen om zich met elkaar verbinden en concreet invulling te geven aan een gezamenlijk belang, namelijk het streven naar een groene leef-, woon-, en werkomgeving. Er is reeds veel internationale kennis over de baten van groen, dit neemt niet weg dat er wel degelijk behoefte is aan nieuwe en specifieke kennis over de functionele waarden van groen. Het project Groene Gezonde Ziekenhuizen zien wij dan ook als een waardevol onderzoek, hetgeen in onze ogen een goede spinoff verdient door kennis van ondernemers en wetenschappers te koppelen aan het benutten van marktkansen".

Contactgegevens
Leon Smet
Anthos
T +31 (0)252 535 080
F +31 (0)252 535 088
Smet@anthos.org
W1 www.anthos.org 
W2 degroenestad.nl