Floraholland

De Koninklijke Coöperatieve Bloemenveiling FloraHolland U.A. is internationaal marktleider in de afzet van sierteeltproducten. Bloemenveiling FloraHolland biedt haar telers en klanten een netwerk van vijf (inter)nationale marktplaatsen, dicht bij de belangrijkste Nederlandse productiegebieden. De veilingen bieden hun klanten het meest brede en diepe assortiment bloemen en planten (dagelijks 20.000 verschillende soorten), wereldwijd geproduceerd. Vanuit de veilingen wordt de Nederlandse en de Europese markt door (groot)handelaren en exporteurs bediend. Na Schiphol en de Rotterdamse haven is Greenport Holland (waarvan FloraHolland deel uitmaakt) de derde Mainport van Nederland. FloraHolland is een coöperatie, met bijna 5.000 leden uit Nederland en andere bloemen producerende landen als eigenaren. Bijna 7.000 kwekers uit de hele wereld voeren bij de verschillende locaties hun bloemen en planten aan. De coöperatie heeft tot doel haar leden-telers in de best mogelijke marktpositie te brengen tegen de laagst mogelijke kosten. Bij FloraHolland werken ruim 3.500 mensen. Het netwerk van marktplaatsen zet per jaar een kleine 4,5 miljard euro aan bloemen en planten om.

Het project Groene gezonde ziekenhuizen is onderdeel van de Groene Agenda. Waarom De Groene Agenda?

Albert Haasnoot: "Omdat groen meer danAlbert Haasnoot mooi is. Het is geen luxeproduct maar biedt oplossingen voor grote uitdagingen: de gevolgen van klimaatveranderingen, toenemende ziektekosten doordat de bevolking vergrijst, negatieve effecten van verstedelijking en slechte luchtkwaliteit. Groen kan helpen een gezonde leef-, woon- en werkomgeving te creéren. Daar weten we al heel veel over uit onderzoek, maar nog te weinig is de kennis vertaald naar de praktijk, naar concrete concepten waarmee de ondernemers hun markt en omzet kunnen vergroten. Populair gezegd: de weg van kennis naar kunde en kassa (verdienmodellen) is nog onvoldoende benut. Daarom zijn FloraHolland en iVerde het Programma De Groene Agenda gestart. We werken daarbij samen met onderzoeksorganisaties als Wageningen UR, VU Amsterdam en HBO's. Bij het project Groene gezonde ziekenhuizen zijn wij benieuwd naar het antwoord op de vraag hoe groene interventies er precies uit zouden moeten zien om een optimaal gezondheidseffect te bereiken. Met het antwoord op deze vraag willen wij ondernemers aan het werk zetten om groene toepasbare interventies te ontwikkelen."

Contactgegevens
Albert Haasnoot, Programma manager de groene agenda
Koninklijke coöperatieve bloemenveiling FloraHolland u.a.
Postbus 10, 2230 AA Rijnsburg 
alberthaasnoot@floraholland.nl
T +31 (0)71 409 47 41
M +31 (0)6 53 98 69 38
www.floraholland.nl