Werken aan een Green Deal op Lage Weide

Begin juni vond op initiatief van RVO programma DuurzaamDoor en IVN Natuureducatie een ontwerpatelier plaats voor Utrechtse bedrijventerreinen. Tijdens de bijeenkomst dachten parkmanagers, ambtenaren en andere betrokkenen samen na over manieren om werkgevers meer te betrekken bij het vergroenen van hun bedrijventerrein. 

In navolging op deze bijeenkomst en aansluitend op het landelijke programma Werklandschappen van de Toekomst, heeft Lage Weide nu het initiatief genomen om te komen tot een zogenaamde ‘Green Deal’. Het is de ambitie om te komen tot een groen, gezond en klimaatbestendig bedrijventerrein waarin de gezamenlijk de ruimte goed gebruikt wordt. Omdat werknemers zich beter voelen in een groene en koele omgeving. En omdat de ondernemers bij willen dragen aan gezond stedelijk leven in Utrecht. Op het terrein werken 18.000 mensen voor 800 bedrijven, dus het is ook wel een ‘big deal’.

Inmiddels krijgt de Green Deal Lage Weide al meer contouren. Met vier programmalijnen: 

  1. Energietransitie 
  2. Duurzame Mobiliteit 
  3. Klimaatadaptatie 
  4. Circulaire Economie 

Het is de bedoeling, dat komend najaar handtekeningen worden gezet onder het ambitiedocument. Onder meer Gemeente Utrecht, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Provincie Utrecht, Rabobank, ECUB en de parkmanagementorganisatie ILW Lage Weide zijn van plan hieraan mee te werken. En ondertussen zijn ze op Lage Weide stiekem allang begonnen:

  • Ondernemers krijgen gratis energiescans en er wordt een pilot aardgasvrij bedrijventerrein opgezet
  • Fietsen naar het werk wordt gestimuleerd
  • De Kopgroep Vergroening is gestart en parkeerplaatsen worden kleine groene oases 
  • Met de gemeente worden kansen voor circulaire bouwlogistiek verkend 

Meer weten? Neem contact op met Elies Arps van IVN via e.arps@ivn.nl of 06-52053992 of Roeland Tameling van ILW Lage Weide via roelandtameling@lageweide.nl of 06-17453490