Webinar Werklandschappen van de Toekomst

Het afgelopen jaar is met een brede coalitie van partijen aan een aanvraag bij het Nationaal Groeifonds gewerkt met als titel Werklandschappen van de Toekomst, op weg naar groene, gezonde en klimaatbestendige bedrijventerreinen. En de kans op toewijzing is groot. Daarom organiseren we op 6 september dit webinar om betrokkenen en belangstellenden bij te praten en te inspireren!

De belangstelling voor dit programma bleek groot: met ondersteuning van provincies en waterschappen zijn in korte tijd honderden aanmeldingen van gemeenten en bedrijventerreinen ontvangen voor de digitale informatiebijeenkomsten. Na afloop hiervan hebben 51 bedrijventerreinen een uitgebreid portfolio ingediend. Als de toewijzing definitief wordt dit najaar kan er worden gestart met onder meer 14 ‘ambassadeurs’ bedrijventerreinen. Waarvan op dit moment 10 bedrijventerreinen zijn uitgewerkt als voorbeeld. Maar er is nog geen definitieve selectie gemaakt, iedereen kan nog meedoen. We kijken er naar uit om samen onze schouders te zetten onder een groener, gezonder en klimaatbestendiger Nederland!

Programma webinar 6 september

In een programma van ruim een uur praten wij je bij over de Werklandschappen aanvraag. En over de ambities en kansen voor het vergroenen van (alle) bedrijventerreinen in Nederland in het algemeen.

12:45

Welkom en netwerken

13:00

Ambitie en stand van zaken Nationaal Groeifonds vraag (Jelle de Jong – Directeur IVN Natuureducatie)

13:10

Inspiratiecasus: Bedrijventerrein Zichtenburg | Kerkeduinen | Dekkershoek (Guido van der Molen – Gemeente Den Haag)

Bedrijventerrein ZKD ligt in Den Haag Zuidwest, waar een grote verdichtingsopgave loopt van maar liefst 10.000 woningen. ZKD hoopt aan te kunnen haken bij de energie en kansen die deze ontwikkeling biedt. Het vergroenen van het ZKD is niet alleen goed voor het bedrijventerrein zelf, maar straalt ook af op de nieuwe ontwikkelingen. Zo wordt er gestimuleerd om lokale initiatieven en stakeholders bij elkaar te brengen. Door aan te sluiten bij bestaande initiatieven zoals het hergebruiken van regenwater en de aanleg van insectenhotels en mee te werken aan een integrale visie voor Zuidwest moet de regio een boost krijgen.

13:30

Bouwstenen vergroening (Mart Hoppenbrouwers – VHG)

De groenbranche heeft een waardevol product in handen. Groen is niet langer alleen maar decoratie, maar draagt bij aan de kwaliteit van onze leefomgeving, de biodiversiteit, de gezondheid van mensen en de circulaire economie. Het biedt oplossingen voor klimaatadaptatie en is bovendien economisch aantrekkelijk. De branche werkt aan innovatieve groene bouwstenen op basis waarvan werklandschappen van de toekomst gerealiseerd kunnen worden. Dat gaat verder dan het inrichten van de groene ruimte. Het gaat óók over nieuwe vormen van (meerjarige) samenwerking met gemeentes, parkeigenaren en bedrijven.

13.50

Inspiratiecasus: Novio Tech Campus (Bert Krikke – Novio Tech Campus)

Novio Tech Campus (NTC) in Nijmegen is een belangrijke hotspot voor Health en High Tech innovatie in Nederland. De afgelopen 7,5 jaar heeft NTC zich gefocust op aantrekken van bedrijven en het maken van een onderscheidend inhoudelijk profiel ten opzichte van andere campussen in binnen- en buitenland. De komende jaren richt NTC zich op het ontwikkelen van de campus als groene hotspot. Dit moet bereikt worden door onder andere structurele vergroening van de campus waarbij aandacht is voor biodiversiteit, klimaatadaptatie en verbinding met het stationsgebied. Daarnaast is er aandacht voor verduurzaming in brede zin.

14:10

Hoe samen verder? (Daphne Teeling – IVN Natuureducatie)

Het programma Werklandschappen van de Toekomst staat open voor belangstellende bedrijventerreinen. Hoe kan je je kwalificeren om daadwerkelijk mee te doen? En, wat kan het programma voor jou betekenen?

14:30

Einde webinar

Aanmelden

Je kunt gratis deelnemen aan het webinar door je aan te melden via onderstaande link. Het webinar wordt georganiseerd in samenwerking met onze kennis- en communicatiepartner Acquire Publishing. Je ontvangt in aanloop naar het webinar nog een praktische informatiemail met daarin onder meer de deelnamelink.

Ik meld mij aan