Utrechtse ondernemers in gesprek over vergroenen bedrijventerreinen

Nederland telt ruim 3000 bedrijventerreinen die gezamenlijk zo’n 30 procent van het bebouwde oppervlak uitmaken. Door deze bedrijven te vergroenen en klimaatadaptief te maken, wordt een forse bijdrage geleverd aan een heel aantal maatschappelijke en economische opgaven. Maar hoe pak je dat aan? Daarover ging een flink aantal ondernemers, overheden en pandeigenaren uit provincie Utrecht over in gesprek tijdens een Ontwerpatelier op Lage Weide.

Het Ontwerpatelier was een initiatief van RVO programma DuurzaamDoor en IVN, beiden betrokken bij de Groeifondsaanvraag Werklandschappen van de Toekomst. Het doel van de bijeenkomst was te onderzoeken hoe je alle ondernemers op een bedrijventerrein meekrijgt in de ambitie naar een groener en toekomstbestendiger omgeving. Hoe je dat aanpakt hangt onder meer af van de manier waarop bedrijventerreinen zijn georganiseerd. Soms is er sprake van parkmanagement, soms is er een ondernemersvereniging, maar heel vaak is er geen enkele vorm van organisatie. Bovendien zijn de ondernemers vaak niet de eigenaar van hun pand. Een gezamenlijke aanpak is dus een uitdaging.

Succesverhalen uit Zwolle

Dat er toch heel veel mogelijk is, liet Mark Rotteveel van de Van Ginkel Groep zien aan de hand van een aantal voorbeelden. Succesverhalen uit Zwolle tonen aan dat het mogelijk is om fantastische dingen voor elkaar te krijgen, al dan niet ondersteund door subsidies van gemeente of provincie. Dit leidt weer tot tevreden werknemers én meer verbinding tussen stad en land, aangezien bedrijventerreinen zich vaak in dit tussengebied bevinden.

Belangrijkste inzichten

In break-outsessies werd onderzocht welke kansen en oplossingen er zijn voor ondernemers om hun bedrijventerrein te vergroenen. De belangrijkste inzichten op een rijtje:

  • Vanuit de overheid zijn er verschillende subsidies beschikbaar die initiatieven op het gebied van vergroening en klimaatadaptatie kunnen ondersteunen.
  • Succesvolle projecten, zoals van Transferro en Wehkamp, helpen om ondernemers enthousiast te krijgen.
  • Investeringen verdienen zichzelf terug in de vorm van minder kosten voor bijvoorbeeld airconditioning, maar ook doordat werknemers gezonder worden.
  • Een groen bedrijventerrein kan een brug slaan tussen stad en land en daardoor ook voor bewoners interessanter worden.
  • Een overkoepelend verhaal voor het gebied maakt de waarde van groen inzichtelijk.
  • Kwartiermakers kunnen een hoop werk uit handen nemen en kunnen worden gefinancierd uit een ondernemersfonds.
  • Wanneer er nog geen vorm van organisatie is op een bedrijventerrein loont het de moeite om toch de samenwerking te zoeken.

Een korte rondleiding over bedrijventerrein Lage Weide, gastheer van de bijeenkomst, toonde de noodzaak van vergroening aan. De Regionale Ontwikkelmaatschappij (ROM) zou hier wellicht een handje bij kunnen helpen, vertelde Irene ten Dam. ROM investeert in unieke bedrijvenclusters met als doel de regionale en lokale economie te versterken. De duurzaam gebouwde leefomgeving en klimaatadaptatie zijn thema’s die deel uitmaken van het Earth Valley-programma van ROM, een uniek ecosysteem in de regio Amersfoort-Utrecht. Een bijzondere combinatie van ingenieursbureaus, innovatieve geo-bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen levert een bijdrage aan maatschappelijke opgaven door ze integraal aan te pakken. Deze zelfde ambitie heeft Werklandschappen van de Toekomst.

Freya Macke, van Arcadis en kennisnetwerk Samen Klimaatbestendig daagde de deelnemers uit om na te denken over wat ze morgen konden doen en met wie ze in gesprek konden gaan om zelf stappen te zetten. Hier kwamen al wat concrete ideeën uit voort. Zo was iemand van plan om van een aantal parkeerplekken biobosjes te maken. Een ander realiseerde zich dat je als werknemer wel iets kunt willen, maar dat het management mee moet gaan in die ambitie. Hij nam zich voor om de volgende dag bij het MT aan te kloppen om in gesprek te gaan over de baten van groen. Roeland Tameling van parkmanagement Lage Weide gaf aan het initiatief te willen nemen voor de oprichting van een regiegroep ‘Green Deal Lage Weide’.

Handboek

DuurzaamDoor laat een handboek maken, in het kader van Werklandschappen van de Toekomst. Een handboek dat alle ins en outs van groene bedrijventerreinen op een rij zet. Dit document kan dienen als leidraad voor alle bedrijventerreinen in Nederland. Uiteraard is maatwerk nodig, maar op deze manier hoeft niet elke keer het wiel opnieuw uitgevonden te worden. En wordt het eenvoudiger om alle neuzen op het bedrijventerrein dezelfde kant op te krijgen. Eind dit jaar moet de eerste versie gereed zijn.

Daarnaast is afgesproken om later dit jaar verder te praten met de Utrechtse bedrijventerreinen, dan in Veenendaal. Hierbij aansluiten kan. Stuur een mail naar Elies Arps van IVN Natuureducatie (e.arps@ivn.nl)