Pilots Werklandschappen van de Toekomst

Het duurt nog even voordat we weten of de aanvraag bij het Nationaal Groeifonds wordt goedgekeurd, maar in samenwerking met Programma DuurzaamDoor is IVN vast aan de slag: we organiseren een aantal pilots waarin we het proces van vergroening op verschillende bedrijventerreinen in Noord Holland en Utrecht verder op gang willen brengen. In deze pilots bouwen we met coalities van betrokkenen aan nieuwe inzichten en kennis om grootschalige transitie naar Werklandschappen voor de Toekomst mogelijk te maken.

Schiphol Trade Park

Op Schiphol Trade Park werkten we aan de ontwikkeling van een natuurinclusieve visie voor het nieuwe bedrijvenpark. Ideeën vanuit diverse betrokkenen bij het gebied en externe specialisten werden verzameld en als input gebruikt voor de inrichtingsplannen. Door deze aanpak werd het mogelijk om letterlijk over de grenzen van het gebied heen te kijken. Inmiddels is dit deel van het proces afgerond en worden de belangrijkste conclusies en leerpunten op een rij gezet. Hier vind je een uitgebreid verslag van één van de sessies.

Utrechtse bedrijventerreinen

Tijdens de week van de circulaire economie (7-12 feb) organiseren we een eerste bijeenkomst voor de Utrechtse partijen die de Nationaal Groeifonds aanvraag hebben ondersteund. Genodigden van BVO Veenendaal, Lage Weide, Strijkviertel, Werkspoorkwartier, de gemeente én de Provincie Utrecht gaan op zoek naar gezamenlijke ambities en kansen. Eventuele knelpunten en oplossingen komen ook aan bod. Dit alles als basis voor een volgende bijeenkomst waarvoor ook externe betrokkenen uitgenodigd zullen worden.

Over DuurzaamDoor

De transitie naar een natuurinclusieve (liever nog: natuurpositieve) en pilotsessie duurzaamdoor3klimaatadaptieve samenleving gaat niet vanzelf. Er is niet één partij die dat even kan regelen en er is niemand die precies weet hoe dat moet. Transities zijn ‘modderpaden’ die vragen om cocreatie tussen professionals uit de markt, bij maatschappelijke organisaties en binnen overheden. Deze professionals weten elkaar lang niet altijd vanzelfsprekend te vinden of te vertrouwen.

Kennisprogramma DuurzaamDoor van de rijksoverheid is partner in Werklandschappen van de Toekomst. Het programma brengt professionals uit verschillende disciplines in verschillende organisaties bij elkaar -of haakt aan bij bestaande netwerken- om in projecten en experimenten te leren over samenwerken aan grote maatschappelijke opgaven, maar ook over ieders rol daarin. Zo ontstaan nieuwe inzichten om transities verder te helpen. DuurzaamDoor verzamelt deze inzichten en communiceert hierover via landelijke kanalen, om professionals elders te inspireren en te ondersteunen.

pilotsessie duurzaamdoorDuurzaamDoor heeft het afgelopen jaar in twee sessies op locatie bij SADC op het gloednieuwe Schiphol Trade Park in Haarlemmermeer een multidisciplinair netwerk helpen bouwen om één van de ambitie van SADC te realiseren: een ecologische visie ontwikkelen als referentiekader voor stapsgewijze ontwikkeling naar een zo groen en klimaatadaptief mogelijk bedrijvenpark.

Dit jaar staan soortgelijke sessies op de agenda op een aantal bedrijventerreinen in de provincie Utrecht, die bij de groeifondsaanvraag zijn betrokken. DuurzaamDoor en IVN brengen partijen bij elkaar en polst ambities. De invulling van het leertraject is afhankelijk van de ambities.

Daarnaast wil DuurzaamDoor dit jaar een leertraject starten met partners uit het Groeifondsconsortium op meer zicht te krijgen op het vraagstuk ‘monitoring’: kunnen we komen tot een dashboard met waardevolle en praktische indicatoren die de omslag naar Werklandschappen van de Toekomst kunnen verbeelden? Voor wie zijn welke indicatoren relevant? Zou een dashboard een nuttig instrument kunnen zijn om meer bedrijventerreinen aan te zetten tot duurzame transitie?

pilotsessie duurzaamdoor2