Onderzoek naar het vergroenen van bedrijventerreinen

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zette onze expertise in voor de beantwoording van de motie Bromet die dit voorjaar breed werd aangenomen in de Tweede kamer. Partners in de aanvraag bij het Nationaal Groeifonds onderzochten de kansen voor het versterken van biodiversiteit, klimaatadaptatie en gezondheid op bedrijventerreinen: Arcadis trok het project met TAUW, Stec group en Business Design Agency.

Het onderzoek richt zich in hoofdzaak op bestaande bedrijventerreinen. Daar is de opgave immers het meest complex. Bij nieuwe bedrijventerreinen zijn de opgaven in principe al direct in de randvoorwaarden opgenomen. Ook hier ligt overigens vaak nog een grote uitdaging om de ambities en intenties daadwerkelijk te realiseren. Op bestaande bedrijventerreinen zijn minder mogelijkheden voor juridische verplichting en zitten we vast in een bestaande situatie. Maar ook hier zijn goede mogelijkheden voor vergroening. Een opvallend inzicht is bijvoorbeeld dat veel bedrijventerreinen nabij waardevolle natuur liggen, met kansen voor aansluiting of stapstenen.

De kennis voor vergroening is er al. Het is nu zaak om het grootschalig toe te gaan passen. De businesscase voor vergroening is op een gemiddeld bedrijventerrein positief. Om het haalbaar en betaalbaar te houden, is het meestal verstandig om aan te sluiten bij geplande renovaties en werkzaamheden, dat bespaart kosten en overlast. Uiteindelijk zal de businesscase per locatie uniek zijn en maatwerk vragen.

Het belangrijkste knelpunt lijkt te zijn dat de baten en lasten gespreid zijn over partijen en in de tijd. Daarom gaat het niet vanzelf en zal alleen voorlichting onvoldoende effect hebben. Het is nodig om de samenwerking en het organiserend vermogen te versterken. Strijp_NIET HERGEBRUIKEN BEPERKTE RECHTENOok is er behoefte aan (financiële) instrumenten voor een herverdeling van lasten en baten over de partijen en in de tijd. Hiermee komen de betrokken partijen tot samenwerking, financiering en realisatie.

De inzichten uit het onderzoek kwamen precies op tijd voor aanscherping en verdieping van de aanvraag bij het Nationaal Groeifonds.

Foto: © Freya Macke