Groen Dichterbij
Natuur in de Buurt
maandag14jan2019

Voorwaarden fotowedstrijd 'winter in de bollenstreek'

Voorwaarden

  • De rechten van alle ingezonden foto's blijven in handen van de inzender. De inzender geeft echter door in te zenden toestemming dat de foto(’s) voor onbepaalde tijd gebruikt kunnen worden voor PR-doeleinden van IVN Natuureducatie en Gemeente Teylingen, waaronder de Groene Uitdaging. Dit betekent dat als wij jouw foto willen gebruiken voor een bericht op bijvoorbeeld onze website of op Facebook dat wij hier geen toestemming voor hoeven vragen en jij hier ook geen vergoeding voor krijgt.
  • De inzender verklaart eigenaar te zijn van de foto en, mits van toepassing, houder te zijn van het portretrecht. IVN en Gemeente Teylingen zijn op geen enkele wijze aansprakelijk wanneer inzender niet de eigenaar of portretrechthouder is van de ingestuurde foto(‘s). 
  • Iedere inzender mag maximaal twee foto’s inzenden. Indien meer dan twee foto’s vanuit dezelfde persoon worden ingezonden, worden alle foto’s van de betreffende inzender uitgesloten van deelname.
  • Winnaars worden uiterlijk 31 maart per mail geïnformeerd.
  • Indien de aangeleverde gegevens (zie Meedoen) niet volledig zijn wordt de ingezonden foto niet beoordeeld.
  • Insturen van foto’s kan t/m 28 februari 2019 naar w.teunissen@ivn.nl o.v.v.: ‘Fotowedstrijd winter in de bollenstreek’. Inzendingen worden geanonimiseerd alvorens de nominatie plaatsvindt.
  • Over de nominatie en verkiezing van de winnende foto’s wordt niet gecorrespondeerd.
  • In alle gevallen waar niet in is voorzien beslist de organisatie.