Groen Dichterbij
Overig
woensdag07dec2016

Training de nieuwe ambtenaar

Het team Milieu van de gemeente Voorschoten-Wassenaar wilde na de zomer met een frisse blik aan de slag met een nieuwe manier van werken. Want de samenleving en de verhoudingen tussen overheid, markt en bewoners is aan het veranderen. Bewoners en ondernemers pakken steeds vaker zelf een actieve rol in het publieke domein. Dit doen ze op allerlei beleidsthema’s, ook op het gebied van duurzaamheid en milieu.

Om de ambtenaren van het team milieu te helpen om op een goede manier op deze veranderingen in te springen, heeft SME Advies de training ‘De Nieuwe Ambtenaar’ ontwikkeld. In deze training zijn ze o.a. aan de slag gegaan met de actieve burgers. Want hoe zien die actieve burgers er precies uit? En hoe kun je burgerinitiatieven inzetten om je eigen beleid te versterken? Om deze manier van werken op een structurele manier in te kunnen zetten, zijn ze aan de slag gegaan met instrumenten en sturingsmethodieken die je in kunt zetten om met de energieke samenleving om te gaan. Zo kun je met netwerkanalyses kijken hoe je gezamenlijk met partijen uit je omgeving met jouw beleid aan de slag kunt gaan. En als je dit op een goede manier doet, bespaar je hiermee ook nog eens een hoop tijd!

In Voorschoten gaat de afdeling milieu na deze cursus met frisse energie aan de slag met het ontwikkelen van een Milieubeleidsplan. En dit doen ze nu niet meer alleen, maar samen met de samenleving en de andere afdelingen binnen de gemeente.