Groen Dichterbij
Natuur in de Buurt
dinsdag07nov2017

Bijdrage buurtinitiatieven aan biodiversiteit

Buurtinitiatieven vergroenen de buurt en zorgen voor natuurlijke ontmoetingsplekken in de stad. Maar hoe dragen buurtinitiatieven bij aan biodiversiteit? Studente Toegepaste Biologie, Sabine van Hoeven, deed hier in Zuid-Holland onderzoek naar. Wij spraken haar over de opvallendste resultaten.

Waar komt je interesse voor het onderwerp vandaan?

Het is begonnen met mijn interesse in dieren en de connectie tussen dieren en de natuur. Als ik op internet zocht naar groene initiatieven en hun effecten vond ik vooral informatie over de positieve invloed van groen op de mens. Heel veel initiatieven dragen ook bij aan de biodiversiteit, maar die invloeden werden veel minder vaak benoemd.

Je hebt veel initiatieven gesproken. Welk initiatief sprak je het meeste aan?

Ik heb 3 initiatieven bezocht: Het Singelpark in Leiden, Hooge Nesse in Zwijndrecht en Tiny Forest in Delft. Iedereen sprak met veel enthousiasme over zijn of haar initiatief, maar het initiatief dat mij het meest aansprak was de Hooge Nesse. Ik sprak een hele enthousiaste initiatiefnemer en het concept sprak me erg aan, van stortplaats naar recreatie- en natuurgebied voor iedereen. De sportplaats is ontwikkeld tot een mooi en ontzettend groot gebied, met voetpaden, een sportschool voor ouderen et cetera. Het bijzondere van dit project is dat er rekening is gehouden met veel verschillende leeftijden bij het creëren van een natuurlijke leefomgeving.

Wat kunnen dit soort initiatieven betekenen voor de biodiversiteit van de stad?

Door meer groen de stad in te brengen, dragen de initiatieven bij aan broed- en rustplaatsen en foerageerplekken voor de dieren in de stad.

Op welke wijze dragen initiatiefnemers bij aan het vergroten van de biodiversiteit?

Het viel mij op dat initiatieven veel doen voor bijen en vlinders, zoals het plaatsen van bijenstruiken, het planten van bloembollen en het plaatsen van bijenhotels. Deze voorbeelden kwamen bij elk initiatief terug. De initiatieven passen ook een speciale manier van maaien toe: sinusmaaien. Hierbij wordt afwisselend in de hoogte en breedte gemaaid, dat is goed voor de groei van bloemen en planten en plekken voor kleine dieren. 

Zijn initiatiefnemers van een buurtinitiatief ook bewust bezig met biodiversiteit?

Biodiversiteit is voor de meeste initiatiefnemers voornamelijk een bijkomstigheid. Ze focussen zich niet specifiek op het creëren van een biodiverse plek, maar ze dragen er onbewust wel aan bij. Door de aanleg van groen ontstaan bijvoorbeeld meer foerageerplekken. Ik denk dat het in de toekomst belangrijk is dat initiatiefnemers zich er meer van bewust worden hoeveel ze kunnen bijdragen. Nog mooier is het als elk initiatief ook kan en gaat aangeven hoe ze bijdragen aan de biodiversiteit en dat de bijdragen diverser worden. Niet alleen de focus op bijen en vlinders, maar ook kleine zoogdieren en vogels.

Bij de Hooge Nesse zijn ze hier al mee gestart. In een boekje is te lezen welke dieren in de Hooge Nesse voorkomen en welke maatregelen worden genomen ten behoeve van de biodiversiteit. Ook organiseren ze teldagen, om de gegevens up te date te maken.

Wat vind je je opvallendste resultaat / conclusie?

Het meest opvallende vond ik dat vooral bijen en vlinders de aandacht krijgen, en er minder gedaan wordt om andere diersoorten aan te trekken. Ik denk dat dit komt omdat er veel acties bekend zijn voor bijen en vlinders.

Ook opvallend vind ik dat de meeste mensen een initiatief beginnen om de mens ruimte te bieden en om te kunnen recreëren en ontspannen. Hierbij wordt weinig stilgestaan hoe een initiatief zou kunnen bijdragen aan het verbeteren aan de biodiversiteit in de stad.

Stageverslag biodiversiteit Zuid-Holland