Voorwaarden voor projectleiders

Het Groen Traineeship is onderdeel van het landelijk programma Maatschappelijke Diensttijd (MDT). Elk MDT-traject voldoet aan bepaalde ambities en randvoorwaarden, waarvan de belangrijkste hieronder te lezen zijn.

  • Jongeren moeten in een veilige en betrouwbare omgeving een Groen Traineeship kunnen doen. De organisatie moet daarom een actief en gedegen preventie- en integriteitsbeleid hanteren. Medewerkers en vrijwilligers die ingezet worden in het kader van een Groen Traineeship-activiteit moeten beschikken over een geldige Verklaring omtrent gedrag (VOG).
  • Projectleiders worden geacht om aanwezig te zijn bij trainingsdagen en landelijke dagen van het Groen Traineeship.
  • Voor elk project binnen het Groen Traineeship geldt een minimaal aantal deelnemers van acht trainees bij aanvang van het project.
  • Voor elk project binnen het Groen Traineeship geldt dat er minimaal twee begeleiders vanuit de organisatie moeten zijn om de trainees zowel coachend als inhoudelijk te begeleiden.
  • Na succesvolle afronding van het Groen Traineeship waarbij is voldaan aan de gemaakte afspraken ontvangt de trainee van de projectleider een certificaat als bewijs van deelname en indien gewenst/verdiend een aanbevelingsbrief. Eén van de voorwaarden van een succesvolle afronding is dat de trainee bij tenminste 80% van de bijeenkomsten aanwezig is.
  • Projectleiders zijn verantwoordelijk voor het verzorgen van een fysieke of online werkplek en het aanbieden van relevante trainingen om het Groen Traineeship met succes te kunnen volgen.
  • De richtlijnen voor de financiering en cofinanciering van een project binnen het Groen Traineeship staan aangegeven in de projectformats die projectleiders van organisaties bij het indienen van hun projectvoorstel gebruiken.
  • Mochten er tijdens een lopend project veranderingen optreden die erg afwijken van het ingediende plan en begroting dan neemt de projectleider contact op met de programmaleider.
  • Na afloop van het Groen Traineeship leveren de projectleiders informatie aan t.b.v. de verantwoording en evaluatie aan het landelijk programmateam.
  • Zorg voor een helder vrijwilligersbeleid door het HR-plan van het landelijk programmateam te volgen en deel deze ook met de trainees.