Voorwaarden voor deelnemers Groen Traineeship

Het Groen Traineeship is onderdeel van het landelijk programma Maatschappelijke Diensttijd (MDT). Elk MDT-traject voldoet aan bepaalde ambities en randvoorwaarden, waarvan je de belangrijkste hieronder leest. Een traineeship wordt uitgevoerd bij een organisatie die meedoet aan het Groen Traineeship. De betreffende organisatie kan aanvullende voorwaarden hebben.

Basiselementen van het Groen Traineeship

 • Elke trainee zet zich tijdens de kortdurende blokken van maximaal twee maanden minimaal 80 uur in. Tijdens de langdurende blokken van vier tot vijf maanden zet elke trainee zich minimaal 100 uur in.
 • Trainees van het Groen Traineeship worden gezien als vrijwilligers. Het traineeship mag niet leiden tot het verdringen van arbeid, stage of vrijwilligerswerk. De inzet is onverplicht (geen arbeidsrelatie en aanstelling) en onbetaald (geen salaris) en is geen stage in het kader van BPV (BBL). Risicokaart

Voorwaarden voor deelnemers van het Groen Traineeship

 • Trainees hebben de leeftijd van 16 tot en met 27 jaar bij aanvang van het Groen Traineeship.
 • Als jongeren een volwaardige MDT (waaronder het Groen Traineeship) hebben doorlopen, te weten minimaal 80 uur in maximaal 6 maanden, mogen zij niet nog een keer als deelnemer participeren in een MDT-project. Dit geldt niet voor trainees die deel hebben genomen in 2019/2020. Zij mogen wél een tweede keer deelnemen.
 • Trainees moeten Nederlands ingezetenen zijn. Dit houdt in dat je rechtmatig in Nederland woont of werkt.
 • In principe krijgen trainees hun reiskostenvergoeding en eventuele andere kosten vergoed na het overleggen van een uitdraai van de gemaakte reiskosten.
 • Na succesvolle afronding van het Groen Traineeship waarbij is voldaan aan de gemaakte afspraken ontvangt de trainee van de projectleider een certificaat als bewijs van deelname en indien gewenst/verdiend een aanbevelingsbrief. Eén van de voorwaarden van een succesvolle afronding is dat de trainee bij tenminste 80% van de bijeenkomsten aanwezig is.

Privacy

Het Groen Traineeship respecteert jouw persoonlijke levenssfeer. Jouw persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en beveiligd. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het Groen Traineeship verwerkt in het kader van haar dienstverlening de volgende persoonsgegevens:

 • Personalia (bijvoorbeeld je naam, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres);
 • E-mailvoorkeuren (bijvoorbeeld of je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief en op welke nieuwsbrieven);
 • Interactiegegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, cookie ID’s, surfgedrag en welke pagina’s je bezoekt op de website van het Groen Traineeship, open- en clickgedrag via onze e-mailnieuwsbrieven, voorkeuren/interesses, meningen, gebruik van social media of contact met de klantenservice).

Het Groen Traineeship verwerkt persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • Om trainees zowel tijdens als na het traineeship te informeren over het Groen Traineeship via nieuwsbrieven en per mail;
 • Om trainees zowel tijdens als na het traineeship uit te nodigen voor activiteiten rondom het Groen Traineeship via nieuwsbrieven en per mail;
 • Om in contact te blijven met organisatoren van het Groen Traineeship.

Alle communicatiekanalen die het Groen Traineeship gebruikt vallen onder deze Privacyverklaring. Wij zullen je persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. Het Groen Traineeship bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan jouw wensen. Als wij je gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.