Alle kinderen de natuur in!

Zwijndrecht

In het kader van Groen doet goed is Zwijndrecht de slag gegaan met de ontwikkeling van Polder Hooge Nesse. De ontwikkeling van dit gebied vindt parallel met andere projecten plaats; ‘Kwaliteitsimpuls Groengebieden’ en ‘Bewegen in het Groen’.

Het gebied is het voormalige slib- en gronddepot van Rotterdam en is na sanering in de afgelopen jaren vanzelf natuur geworden. Met de lopende trajecten wordt de Hooge Nesse verder ontwikkeld en verbonden met de omliggende natuurgebieden. De gemeente zet hoog in op natuurbeleving, natuureducatie, beweging en recreatie bij de verdere ontwikkeling van het gebied. Met verbeteringen van de infrastructuur en de organisatie van activiteiten gaat Zwijndrecht kinderen en hun opvoeders uit de stad halen.

Doelen

Door Groen doet goed zullen kinderen en hun ouders gestimuleerd worden om de Hooge Nesse vaker te bezoeken. De goede voorbeelden uit dit gebied worden later ingezet in andere gebieden en er ontstaat meer waardering voor het gebied vanuit de inwoners van Zwijndrecht en omgeving. Na het project gaan minstens 500 kinderen per jaar (al of niet vanuit de klas) meer naar buiten dan zonder het project.

Betrokken partners

Provincie Zuid-Holland, Gemeente Zwijndrecht, SHNV Stichting Hooge Nesse Veerplaat , Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard, de Toppies, Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde, Groenvoorziening Zuid-Holland.