Alle kinderen de natuur in!

Waddinxveen

Groen doet goed Waddinxveen is aan de slag gegaan in het Gouwebos en de aangrenzende wijken. Dit stadspark, een nog verborgen natuurparel, tussen Waddinxveen en Boskoop is goed te bereiken vanuit de omliggende wijken.

Het is een ideale plek om kinderen en hun ouders met groen in aanraking te laten komen. Waddinxveen ontwikkelde in het kader van dit project een stepping stonesroute die zal starten bij de waterspeeltuin en via de ringvaartdijk loopt tot in het Gouwebos.

Het ontwikkelen van de zogenaamde steppingstone route wordt niet alleen gedaan. Kinderen van BSO’s en scholen zijn gevraagd een bijdrage te leveren. Er is getekend en er zijn mooie maquettes gemaakt die worden gebruikt als input voor het speelruimteplan. Daarnaast is er een enquête gehouden over de huidige waterspeeltuin bij zowel de kinderen als volwassen.

Naast het ontwerpen van een natuurspeeltuin en een leuke route zijn allerlei activiteiten gestart. Er is een stempelkaart op de scholen rondgedeeld waarmee kinderen allerlei leuke activiteiten kunnen zien. Bij deelname aan één van de activiteiten wordt een stempel gezet en bij drie stempels kan een leuk cadeautje opgehaald worden op het gemeentehuis.

Om kinderen en ouders invulling aan buitenspelen te geven is een 50-dingen strippenkaart ontwikkeld waarom 50 activiteiten staan die een kind voor zijn 12e moet hebben gedaan. De strippenkaart is vlak voor de zomervakantie uitgedeeld op alle scholen in Waddinxveen zodat de activiteiten in de zomervakantie kunnen worden gedaan.

Op basis van de input van de kinderen, het raadplegen van onze partners zoals bijvoorbeeld de Groenalliantie, scholen, BSO’s, scouting, IVN, wijkplatforms en de provincie Zuid-Holland is een uiteindelijk ontwerp gekozen en is de speelplaats en steppingstone route aangelegd. De aanleg heeft gedeeltelijk samen met kinderen en hun ouders/ verzorgers en lokale vrijwilligers plaatsgevonden.