Alle kinderen de natuur in!

Rijswijk

Helden van de Natuur is de afgelopen 2 jaar intensief ingezet als kapstok voor al het NME aanbod voor kinderen van 2 tot 14 jaar in Rijswijk. Het programma Helden van de Natuur in Rijswijk is de invulling van het programma Groen doet goed. Helden van de Natuur maakt een sterke koppeling met de thema’s van het Groen doet Goed programma en zoekt meer de samenwerking met andere Groen doet Goed gemeenten en activiteiten.

Doelstellingen Rijswijk:

 • Kinderen van 2 tot 14 jaar in Rijswijk en hun opvoeders maken meer gebruik van het groen en natuur in en rondom Rijswijk.

 • Kinderen leren over de natuur in hun directe omgeving, zowel binnen als buiten schooltijd.

 • De oudere jeugd (15 tot 18 jaar) weet waarom het van belang is om zuinig om te gaan met de natuur en wat duurzaamheid inhoudt.

 • Samenwerkingspartners vormen een sterk groen netwerk, hebben meer aandacht voor natuurmilieueducatie en investeren in implementatie van Helden van de Natuur in heel Rijswijk.

Naast ons huidige aanbod zoals de natuurkisten, natuurspoor, peuters in het wild etc. Gaan we komende jaren ook de verbinding opzoeken met omliggende gemeenten als Delft, Den Haag en Leiden. We gaan ons richten op de drie thema’s die ook door de andere gemeenten in de provincie als belangrijke thema’s worden gekenmerkt: 1. Buitenles in de buurt; 2. ’t Spettert; 3. Voeding. De Vliet Clean Sup komt al langs Rijswijk en zullen we nu betrekken in ons programma. Ook maken we verbinding met bijvoorbeeld de Nationale Slootjesdagen en de Nationale Buitenlesdag.

Partners:

 • IVN Natuureducatie
 • Haaglanden Beweegt
 • Gemeente Rijswijk
 • De Natuurtuin
 • Het Akkertje
 • De schooltuinen
 • Landgoederen
 • Speeltuin Buvelio
 • Speeltuin Inter Amicos
 • Don Bosco
 • Hart voor Voeding
 • De ontdekkers
 • Team Brede Impuls