Alle kinderen de natuur in!

Rijswijk

Helden van de Natuur Rijswijk is een binnen- en buitenschools programma met verschillende activiteiten om kinderen te stimuleren meer naar buiten te gaan en meer gebruik te maken van het groen in en om de stad.

Kinderen leren over de natuur en het milieu door lessen, die binnen school gegeven worden door partners, leerkrachten en vrijwilligers. Buiten schooltijd ontwikkelen we activiteiten om de kinderen te stimuleren om ook in hun vrije tijd meer in het groen te doen. Hiervoor werken we samen met verschillende partners en programma’s in de stad. We koppelen, verdiepen en vernieuwen bestaande activiteiten en projecten. Ook voegen we totaal nieuwe initiatieven toe. We maken het aanbod zichtbaar voor kinderen en hun opvoeders via website, nieuwsbrieven, pers en social media.

Lesmateriaal

Natuurspoor

Natuurspoor is een doorlopende leerlijn voor leerlingen van het basisonderwijs. Elk jaar kunnen scholen zich (gratis) opgeven voor deze leerlijn. Kinderen maken excursies naar Het Akkertje, de landgoederen, de natuurtuin of leren over de natuur rondom de school. Elk onderdeel bestaat uit drie lessen: een voorbereidende les in de klas, een excursie of les rondom de school en een afsluitende les.

Lesonderwerp per groep:

 • Groep 1: kennis maken met planten
 • Groep 2: verzorgen van kleine dieren
 • Groep 3: kriebelbeestjes in de bodem
 • Groep 4: bloemen en bijen
 • Groep 5: voedsel voor insecten
 • Groep 6: voedsel voor dieren
 • Groep 7: milieuonderzoek van water
 • Groep 8: voortplanting

Leskisten

Vanuit Helden van de Natuur worden er ook leskisten aan basisscholen aangeboden (kosteloos). Er zijn 3 leskisten; voor de onder-, midden- en bovenbouw.

 • Onderbouw:            Bomen en landgoederen
 • Middenbouw:          Roofvogels in de stad
 • Bovenbouw:           Waterleven

Hiermee kunnen leerkrachten op een laagdrempelige manier hele mooie natuurlessen geven, met exclusief materiaal, uitgewerkte opdrachten en handleiding.

Schoolpleintraining

Hoe kan je het (groene) schoolplein integreren in het curriculum van de school? Hoe kan je natuurlessen buiten geven in plaats van in de klas? Hoe maak je optimaal gebruik van je (groene) schoolplein tijdens je lessen? Speciaal voor leerkrachten uit het basisonderwijs zijn er workshops op maat over deskundigheidsbevordering natuureducatie, o.a. de schoolpleintraining (kosteloos).

De schoolpleintraining van Helden van de Natuur kan een verdiepende training zijn op bijvoorbeeld de Buitenles Training van IVN. Maar kan ook op maat gemaakt worden voor jouw leerkrachten of een leerkracht met een groep kinderen.

Contactgegevens