Alle kinderen de natuur in!
Groen doet goed
Kind & Natuur
dinsdag06nov2018

WaterWijzer rond de Rotte

Stadskinderen meer verbinden met de Rotte èn de nabije natuur. Dat wil Groen doet goed Rottemeren bereiken met het project WaterWijzer rond de Rotte. Na een geslaagde pilot afgelopen jaar is dit project gestart op particulier initiatief.

Buitenlessen

Tijdens de buitenlessen gaan basisschoolleerlingen (groep 7/8) met ‘hart’, ‘hoofd’ en ‘handen’ zelf spelenderwijs allerlei wonderlijk waterleven ontdekken. Ook ontdekken ze zelf hoe we droge voeten kunnen houden in ons polderland ver beneden de zeespiegel door waterpeilbeheer met gemalen en dijken. Ervaren natuur- en milieu-educatief medewerkers van Stichting NatuurWijs leiden deze lessen gedurende een lesochtend. Deelname aan de buitenlessen is gratis voor scholen. Met deze buitenlessen wil GDG Rottemeren in totaal 2.000 kinderen bereiken in het lopende en het volgende schooljaar.

Samenwerking met Plastic Whale

De buitenlessen worden deels nieuw ingevuld met de start van een pilot in samenwerking met Plastic Whale. Dat betekent in die buitenlessen vooral waterdiertjes èn plastic vissen. Natuur- èn milieueducatie met waterkwaliteit centraal: een mooie waternatuurervaring voor kids èn gelijk een stimulans voor milieuvriendelijker gedrag met schone, plasticvrije wateren als doel.

Paspoort

Na afloop van de buitenles krijgen de leerlingen het Rottemeren Paspoort mee. Dat is een leuk boekje vol raadsels en tips voor kinderen. Hiermee kunnen zij zelf met familie en vrienden de waternatuur rond de Rotte verder ontdekken. Dit paspoort wordt nog vernieuwd en uitgebreid met natuurbelevingsroutes. Het zal bovendien verschijnen op internet in interactieve vorm.

Betrokken Partners

Stichting Plezierrivier De Rotte heeft de projectverantwoordelijkheid op zich genomen. Eric Kortlandt – handelsnaam EKOLOGIKA - zorgt als projectleider voor de uitvoering. NatuurWijzers van Stichting NatuurWijs leiden de buitenlessen. Betrokken bij de projectuitvoering zijn verder: Recreatieschap Rottemeren, Gemeente Rotterdam en Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Provincie Zuid-Holland heeft met een projectsubsidie de financiële basis gelegd voor de projectuitvoering.