Alle kinderen de natuur in!
Groen doet goed
Kind & Natuur
dinsdag18jul2017

Van dromen naar spelen in de natuur

Het Soesterkwartier in Amersfoort is een spannende natuurspeelplaats rijker. Met heuvels, een waterspeelplek, grote buizen, verstopplekjes en een klim- en klauterparcours. Dankzij Groen doet goed Amersfoort heeft de Kinderwijkraad Soesterkwartier, samen met Samenwerkstad en verschillende andere partijen, hun eigen avontuurlijke natuurspeelplaats ontworpen.

“De natuur is niet alleen goed voor kinderen, kinderen zijn ook goed voor de natuur. Betrokken kinderen zijn de beste natuurbeschermers. Toch is voor veel kinderen de natuur letterlijk ver weg. Met Groen doet goed willen we onze kinderen weer in contact met de natuur brengen.”

Aan het woord is Fabian Brökelmann van de kinderwijkraad. “Om tot de natuurspeelplaats te komen, hebben we de kinderen van de kinderwijkraad meegenomen in het proces van dromen, ontwerpen, uitvoeren en gebruiken. We hebben met de kinderen andere natuurspeelplaatsen bezocht om inspiratie op te doen. Ook kregen ze een workshop moestuinieren en hebben ze zaadbommen gemaakt. De wensen van de kinderen zijn zoveel mogelijk verwerkt in de ontwerpplannen.” Sinds de feestelijke opening weten de kinderen uit de wijk de natuurspeelplaats inmiddels goed te vinden.

Fabian heeft gemerkt dat er nog wel sturing nodig is. “Zo’n speelplek is heel anders dan een speeltuin met een schommel en klimrek, kinderen hebben nog een beetje hulp nodig bij natuurlijk spelen. Om die reden gaan we nog speelactiviteiten organiseren, zoals een speurtocht.” Volgens Fabian ligt de kracht van het project erin dat het is georganiseerd rond een kern die al bestaat, de kinderwijkraad. Een belangrijke uitdaging wordt de borging voor de toekomst. De natuurspeelplaats ligt er nu, maar moet ook onderhouden worden.”