Alle kinderen de natuur in!
Groen doet goed
Kind & Natuur
donderdag18jan2018

Naar buiten! regio Leiden is verzelfstandigd

Per 1 januari 2018 is het zover: Naar buiten! regio Leiden is verzelfstandigd tot stichting. In het bestuur hebben een aantal strategisch partners van Naar buiten! plaatsgenomen, zoals IVN Leiden, CJG, Naturalis en Hogeschool Leiden. Zo creëren we nog meer draagkracht en betrokkenheid. Hans Nuiver zal het bestuur voorzitten. In 2018 zal Naar buiten! doorgaan met haar succesvolle activiteiten zoals de Naar buiten! dagen en de Leidse Hooidagen. Er worden ook nieuwe samenwerkingen gestart met bijvoorbeeld Stichting Land van Wijk en Wouden die de succesvolle koe-alerts en de jaarlijkse Polderdag organiseert. Er blijft nauwe samenwerking met gemeente Leiden bestaan: samen met Marian Kathmann wordt vormgegeven aan het NME aanbod. Tot slot wordt Naar buiten! ook coördinator van het Verwonderpaspoort. En zoals altijd worden er nieuwe spannende plannen gesmeed!

Foto: Rob Vlieland