Alle kinderen de natuur in!
Groen doet goed
Kind & Natuur
donderdag08nov2018

Groen doet goed Herfstfeest

Een groot aantal trekkers, vrijwilligers, bestuurders en andere betrokkenen bij Groen doet goed bezochten donderdag 1 november het Groen doet goed herfstfeest. Een feest om te vieren dat Groen doet goed in zoveel gemeenten actief is en er al meer dan 90.000 kinderen bereikt zijn in de Provincies Zuid-Holland en Utrecht.

Van natuurescape-koffer tot kompasspeurtocht

De uitvoering van Groen doet goed is in elke gemeente wat anders, maar met hetzelfde doel: meer kinderen de natuur in! Dat dat op heel veel verschillende manieren kan was goed te zien op de Groen doet goed markt waarbij gemeenten hun voorbeelden en producten lieten zien. Bezoekers konden zich laten inspireren door al deze voorbeelden, van de natuurescape-koffer tot zelf thee maken en van een kompasspeurtocht tot de ontwikkeling van natuurspeelplekken.

Alle verschillende aanpakken hebben wel wat gemeen. Activiteiten die uitgevoerd worden hebben altijd betrekking op één of meerdere beleidsvraagstukken zoals welzijn, gezondheid, participatie of educatie. Tijdens het plenaire gedeelte werd de eerste Groen doet goed doekaart uitgereikt aan gedeputeerde Mirjam Maasdam. Op de doekaart zijn de kernthema’s te vinden waarop Groen doet goed aansluit, maar is ook te lezen wat dat met kinderen doet en wat het bereik van Groen doet goed is in Utrecht en Zuid-Holland.

Groen doet goed

Natuur de steden in

In het plenaire gedeelte spraken Ingeborg Pronk van de Provincie Zuid-Holland en gedeputeerde Mirjam Maasdam van de Provincie Utrecht over het belang en de successen van Groen doet goed. Beiden gaven aan dat naast de kinderen de natuur in, het ook belangrijk is dat de natuur de steden in gaat. Er werd zelfs een natuurnorm voorgesteld. Daarop inhakend kwam in het bestuurlijk programma nog het voorstel om bij projectontwikkelingen budget te reserveren voor GDG-programma’s. Ook was er een uitgebreid workshopprogramma met workshops over het uitvoeren van een effectmeting, visual changemaking, een succesvolle aanpak voor het bereiken van kinderen en risicovol buitenspelen. Riyan van den Born (Radbout Universiteit) gaf daarnaast een lezing over levenspaden in natuurbetrokkenheid.

Met nieuwe inspiratie kunnen we met z’n allen weer verder aan de slag. Op naar de 100.000 kinderen de natuur in!