Alle kinderen de natuur in!

Leiden

‘Een goede samenwerking met partners is de sleutel om kinderen uit versteende wijken te betrekken bij groen en enthousiast te maken voor de natuurgebieden”

In 2015 is de campagne Naar Buiten! regio Leiden gestart met nieuwe communicatiemiddelen: de 50-dingenlijst, een stempelkaart en een beter ontsloten overzicht van locaties voor en aanbieders van natuuractiviteiten. Na evaluatie is voor 2016 gekozen om aan de doelstellingen enkele nieuwe inspanningen toe te voegen. 

Om groei en een goede samenwerking te waarborgen speelt communicatie in het komende projectplan opnieuw een belangrijke rol. Er zal nog duidelijker worden ingezet op kinderen uit verstedelijkte wijken. We willen hen bereiken door samenwerking met de Leidse Bond voor Speeltuinen en andere organisaties die actief zijn in deze wijken. De bijdrage van IVN Scharrelkids jeugdnatuurgidsen heeft steeds meer vorm en inhoud gekregen en wordt daarom structureel ingezet. Om resultaten op langere termijn te behalen zal de  rol van de partners nog belangrijker worden.

Tot nu toe

In Leiden zijn we heel trots op het steeds groter wordende netwerk en de enorme inzet van IVN-vrijwilligers. Steeds komen er nieuwe mensen en instellingen bij. Ook de Hooidagen en de Naar-buitendagen voor scholen waren een groot succes. Daarnaast richtte Groen doet goed Leiden zich op verschillende soorten activiteiten. Zo werden leuke uitjes voor scholen en buitenschoolse groepen georganiseerd. Er werden met kinderen tipi’s gebouwd  en konden ze leren boogschieten of naar dieren speuren en op slootsafari. Aan het eind van een activiteit kregen de kinderen ook een cadeautje mee dat ze ook thuis nog herinnert aan Groen doet goed.