Alle kinderen de natuur in!

Delft

Gemeente Zoetermeer en Delft zijn samen aan de slag met Groen doet goed in het groengebied Buytenhout waar beide gemeenten aan grenzen. Het Buytenhout bestaat uit een aantal aan elkaar grenzende parken/recreatiegebieden, te weten: Buytenpark, Westerpark, De Balij, Bieslandse Bos, Dobbeplas en Delftse Hout. Ze werken daarbij samen met Pijnacker-Nootdorp en Staatsbosbeheer.

In verschillende gebieden van het Buytenhout worden los van elkaar al allerlei activiteiten aangeboden. Met Groen doet goed worden deze activiteiten verbonden en worden kennismakingsbezoeken georganiseerd. Door 50 % van de vervoerskosten van scholen te vergoeden biedt het project basisschoolklassen de mogelijkheid om de natuur in te gaan. Met verschillende activiteitenroutes en activiteiten maken de kinderen een eerste positieve kennismaking. Deze positieve ervaring vormt het uitgangspunt voor herhaalbezoeken.

Herhaalbezoek wordt verder gestimuleerd door ondernemers en vrijwilligers van bijvooirbeeld natuur en milieuorganisaties uit het gebied gezamenlijk arrangementen te ontwikkelen. Ze krijgen een cursus “Ambassadeur van het landschap”aangeboden door IVN. Ondernemers leren tijdens de cursus over het gebied en hoe zij een gastheerrol aan kunnen nemen, waarbij ze hun verbondenheid met het landschap en de natuur kunnen overdragen op hun gasten. De deelnemende ondernemers leren elkaar beter kennen, waardoor ze gezamenlijk aantrekkelijke arrangementen, aanbiedingen en activiteiten kunnen aanbieden aan de doelgroep. De kinderen en hun ouders worden verder gestimuleerd tot herhaalbezoek door bestaande evenementen te verbinden aan activiteiten die altijd in het gebied te doen zijn, zoals een bezoek aan een van de uitspanningen na het wandelen langs de belevingsobjecten van de Spettertocht of een bezoek aan de Natuurtuin in het Westerpark.

Gezond door natuur

Naast het samenwerkingsproject in het Buytenhout gaat Groen doet goed Delft ook aan de slag met het deelproject ‘Gezond door Natuur’. In samenwerking met het Reinier de Graaf ziekenhuis worden patiëntjes met natuur in contact gebracht om het geneesproces te stimuleren. Zo worden bijvoorbeeld de kamers groener ingericht. Ook zal een groep vrijwilligers van het IVN aangepaste, korte natuuractiviteiten begeleiden voor kinderen in het ziekenhuis, zodat kinderen tocht natuurervaringen en -belevingen opdoen. Bij behandeling op de kinderpoli of bij ontslag krijgt een patiëntje en natuurherstelpakketje mee naar huis. In het pakketje zit allerlei materiaal om bezoek aan het Buytenhout te stimuleren. Zo zit er een kaart van het gebied in en meerdere kortingsbonnen. Ook zijn er buiten-doe-dingen in het pakket opgenomen.

Betrokken partners

Provincie Zuid-Holland, Gemeente Zoetermeer, Gemeente Delft, Gemeente Pijnacker-Nootdorp, het Reinier de Graaf Ziekenhuis, Staatsbosbeheer, IVN, ondernemers Buytenhout, gebruikersgroep Balij, natuur en milieuorganisaties, gebruikersgroep Bentwoud.