Tiny Forest Delft

In een Kleine Wildernis kun je samen met buurtbewoners de Nederlandse natuur ontdekken. Het is geen aangeharkt plantsoen, maar wilde en springlevende natuur. Met de Kleine Wildernis brengen we samen de natuur in de stad dichtbij, en laten jong en oud de wildernis ontdekken. Zo kom je niet alleen in contact met de natuur, maar ook met de buurt. Want een Kleine Wildernis maak je samen.

Wat is een kleine wildernis?

Een Kleine Wildernis is een dichtbegroeid minibos ter grootte van een tennisbaan. Het minibos wordt aangelegd volgens de 100% organische Tiny Forest-methode van Shubhendu Sharma en Akira Miyawaki. De bossen die volgens deze methode worden aangelegd zijn na 10 jaar dichter begroeid en soortenrijker dan traditionele bosplantsoenen.

Bos in de polder

Ook in de Harnaschpolder gaan we aan de slag met een Kleine Wildernis, in het park langs de waterpartij. Gemeente Delft, IVN en Provincie Zuid-Holland maken de aanleg van het bos mogelijk. Maar het bos wordt  van de buurt. Daarom vragen we buurtbewoners om mee te denken over hoe het bos aangelegd kan worden, wie daarbij zou kunnen helpen en hoe we het bos gezamenlijk ‘beleefbaar’ kunnen maken voor de buurt.

Buitenlokaal voor leerlingen

Het Kristal, met daarin De Schatkaart, de Gabriëlschool en BSO de Zeeparel liggen op een steenworp afstand van het bos. De leerlingen van deze school kunnen de Kleine Wildernis als ‘buitenlokaal’ gebruiken. Bijvoorbeeld voor de lessen natuuronderwijs, maar voor andere vakken zoals rekenen en creatieve vorming is het minibos ook zeer geschikt. Doordat kinderen de boompjes zelf geplant hebben, en later betrokken worden bij onderhoud en onderhoud en monitoring van het bos, voelen zij zich er extra bij betrokken.

Hoe gaat het in zijn werk?

Voor het planten van het bos worden een paar vaste stappen doorlopen: het testen van de bodem, het maken van een beplantingsplan en het klaarmaken van de grond. Daarna kan het bos geplant worden. Op 16 maart was het zover! Leerlingen van De Gabrielschool en basisschool De Schatkaart plantten samen met IVN-vrijwilligers en Hoek Hoveniers het eerste minibos van Delft aan. Nu is het wachten tot de boompjes gaan groeien.

Aanplanten kleine wildernis delftDe eerste twee jaar zijn de jonge boompjes nog te kwetsbaar om in rond te struinen, maar daarna gaat het hek weg en het bos open voor iedereen. Leerkrachten gebruiken het bos voor natuurlessen, en ook de buurt kan op diverse manieren van het bos genieten.

Kan ik nog meedoen?

Wil je meedoen of denk je eraan om mee te doen? Neem contact op met Meike Heukels, via m.heukels@ivn.nl. Denk vast na over de manier waarop je een bijdrage zou willen leveren. Dat kan vanalles zijn: organiseren van actviteiten in het bos, helpen bij onderhoud of onderzoek of begeleiden van een buitenles bijvoorbeeld.

Meer weten?

Meer weten over de Kleine Wildernis en de methode van Shubhendu Sharma en Akira Miyawaki? Kijk op www.ivn.nl/kleinewildernis