Aanleggen van groen in de openbare ruimte

De buurt opfleuren door het aanleggen van een geveltuin, of het planten van een bijenlint? Of een buurttuin beginnen? Hieronder vind je informatie over de binnen de Gemeente Delft omtrent groen in de openbare ruimte.

Geveltuin aanleggen

In Delft mag je zonder toestemming van de Gemeente een geveltuin aanleggen. Behalve in sommige gebieden in de binnenstad. Wel zijn er een aantal richtlijnen waar je je aan moet houden, deze kan je vinden op: https://www.delft.nl/Inwoners/Natuur_en_milieu/Delft_Groen_Natuurlijk_Doen/Geveltuinen

Boomspiegel aanleggen

Een boomspiegel is de ruimte rond de stam van een boom in een straat. Ook een boomspiegel mag je in Delft zonder toestemming aanleggen. Meer informatie over de richtlijnen lees je hier: https://www.delft.nl/Inwoners/Natuur_en_milieu/Delft_Groen_Natuurlijk_Doen/Boomspiegels

Zelf openbaar groen beheren

Een voorbeeld van zelfbeheer is een buurttuin. Dit is een stuk openbaar groen dat bewoners als tuin inrichten en onderhouden, zoals Moe's tuin in Poptahof, de moestuin in Wippolder en het Gillesparadijs in de wijk Buitenhof. Op de volgende pagina lees je meer: https://www.delft.nl/Inwoners/Natuur_en_milieu/Delft_Groen_Natuurlijk_Doen/Zelf_openbaar_groen_beheren

Download ook de factsheet 'hoe en wat in de openbare ruimte' op de Groen Dichterbij website: www.ivn.nl/groendichterbij/factsheets.