Producten in ontwikkeling

Verschillende kansrijke groene zorgproducten worden momenteel ontwikkeld binnen Grijs, Groen & Gelukkig.  

Cursus Gezond, Groen & Gelukkig

Cursus die zich richt op toegepaste (en bewezen effectieve), groene zorginterventies. Deelnemers worden op de hoogte gebracht van nieuwe en effectieve zorginterventies en leren hoe ze groen effectief kunnen inzetten ten behoeve van doelen op het gebied van mentaal welbevinden, participatie, woon- en leefomgeving en fysiek welbevinden. We kunnen de cursus geven voor mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers tezamen, of juist apart. Er komt uiteindelijk ook een geaccrediteerde variant voor medewerker.

Deelname aan onderzoek UvA facultatief.

Een miniboerderij in huis

De miniboerderij is een compacte, goedkope en goed te onderhouden voorziening bij woon-zorgcentra waarmee cliënten weer in direct contact met kleine dieren kunnen komen. Het geeft levendigheid, gespreksstof en een plek voor ontmoeting. Bij dit project zal worden samengewerkt met de lokale kinderboerderij.

Effectmeting door de WUR: Jan Hassing, Simone de Bruin en Lenneke Vaandrager.

De Beleeftuin

We helpen met het opzetten van een beleeftuin, conform alle leidende inzichten van vandaag. Een effectieve, groene inrichting van de buitenruimte draagt bij aan een actievere houding van cliënten. Een toegankelijke tuin vergroot bovendien de saamhorigheid en betrokkenheid, van bewoners én van de buurt. Een goed georganiseerde Belevingstuin werkt!

Deelname aan onderzoek WUR facultatief.

Drierouteplan

Het Drierouteplan bestaat uit drie routes van verschillende ontwerp, lengte en zwaarte in de omliggende natuur passend bij de verschillende mogelijkheden en beperkingen van de bewoners: 1. Kleine ommetjes binnen en in de tuin (voor PG en IMZ  lage mobiliteitsdoelgroep), 2. Wandelingen in en met de wijk (voor PG, IMZ en EMZ) en 3. Naar natuurgebieden in de omgeving (voor EMZ en mantelzorgers).

Deelname aan onderzoek door de WUR facultatief.

Groene Dagbestedingskalender

We maken met de instelling een groene dagbestedingskalender waar we zorgen voor een invulling van de ambitie om elke week minimaal 1 groene activiteit te hebben staan. Deze kalender kunnen we ook fysiek vormgeven, bijvoorbeeld als whiteboard of touch screen met icoontjes en invulruimte. Let op: het gaat hier om het maken van de kalender en opzetten van een werkproces en nog niet om het daadwerkelijk invullen van de activiteiten.  De activiteiten worden apart begroot.

Tuinonderhoud als dagbesteding

Samen met een gekwalificeerde hovenier (onze partner Gessel Groen) onderhouden cliënten en activiteitenbegeleiders zelf de tuin van de zorginstelling als groene dagbesteding.

Effectmeting door de WUR: Jan Hassing, Simone de Bruin en Lenneke Vaandrager.

De Natuurontdekker

De Natuurontdekker is een kast met ontdekcassettes voor in ziekenhuizen, zodat cliënten tijdens hun verblijf ook kunnen genieten van de natuur. De Natuurontdekker wordt momenteel doorontwikkeld om ingezet te kunnen worden in zorginstellingen.

Effectmeting door de VU: Jolanda Maas.

Het Natuurcircus

Het Natuurcircus biedt natuurbelevingsactiviteiten, zoals collages of natuursieraden maken of natuurbingo spelen, voor cliënten van zorgcentra. Het Natuurcircus verbindt daarbij kinderen en ouderen rondom natuurbeleving door kinderen de ouderen te laten helpen tijdens de activiteiten.

Effectmeting door de WUR: Jan Hassing, Simone de Bruin en Lenneke Vaandrager.

Contact met huisdieren

In samenwerking met Stichting ZorgDier Nederland, partner van Grijs, Groen & Gelukkig, worden bewoners van de zorginstelling in contact gebracht met huisdieren onder begeleiding van speciaal opgeleide vrijwilligers. Stichting ZorgDier Nederland werft vrijwillige huisdierbegeleiders met honden en katten die na gedegen selectie en training wekelijks bezoeken brengen aan onder meer kwetsbare ouderen.

Effectmeting door de WUR: Jan Hassing, Simone de Bruin en Lenneke Vaandrager.

Wandelen in het Groen

We zetten graag wandelprojecten op voor verschillende doelgroepen, met de vrijwilligers van de eigen instelling, of buurtbewoners. Dit kan in de bekende Biowalkvorm of een vrijer format. Specifieke doelgroepen, zoals mantelzorgers of mensen met eenzaamheidsvragen, kunnen deelnemen aan specifieke wandelingen gericht op hun vraag.

Onderzoek door VU: Jolanda Maas.

Minder pillen meer natuur

Dit is speciaal op de zorg gericht advies- en onderzoekstraject gericht op het minimaliseren van het medicijngebruik door middel van natuurbeleving. Onze partner hierin is Elly Duijf van Innovatiekring Dementie. Dit traject gaan we in samen met verzorgend personeel. Denk aan

  • Natuur inzetten als voorkomen van probleemgedrag.
  • Natuur inzetten voor het bewegen voor dementerenden.
  • Het opnemen van natuurinterventies in het zorgleefplan

Effectmeting facultatief.

Amoveren van parkeren

We maken met u een plan van aanpak voor het verplaatsen van parkeerplaatsen ten behoeve van een groene voortuin. Rob Hoekstra brengt zijn expertise in.

Groenkamers

Groenkamers IVN Grijs, Groen & GelukkigVeel ouderen en revaliderenden kunnen niet zo gemakkelijk naar buiten. Voor hen zijn Groenkamers een uitkomst. Dit is een kamer in de zorginstelling waar de seizoenen tot leven komen. Samen met begeleiders en vrijwilligers kunnen cliënten aan de slag met plantjes planten, strandschilderijen maken, knutselen met kastanjes of kerstkransen maken. Bij veel ouderen brengt het herinneringen aan hun jeugd of hun gezin terug. Helemaal als dit met beelden en geluiden wordt ondersteund. Zij zijn in de groenkamer actief bezig wat bovendien goed is voor de motoriek, het welzijn en de sociale structuur. Onderzoek van de Universiteit Tilburg toont een grote toename van welzijn bij bewoners aan (eindrapportage_tien_tuinen.pdf). De zorginstelling wordt begeleid bij de inrichting en het activiteitenprogramma. De activiteitenbegeleiders en vrijwilligers worden getraind. Per zorginstelling wordt een offerte op maat opgesteld. 

Goed voor de Buurt

Goed voor de Buurt is een duurzaamheidskeurmerk voor de zorg dat niet alleen kijkt naar energie en inkoop, maar juist naar hoe goed een zorginstelling is aangesloten op de omgeving. De Natuur en Milieufederatie en IVN hebben voor dit keurmerk de handen ineengeslagen en helpen zorginstellingen aansluiting te vinden met groene clubs in de buurt en zo lokale kansen te benutten. Goed voor de Buurt laat zien waar u staat op de groene weg en waar het eerste verbeterpotentieel zich bevindt. We helpen u met een kort verbeterplan voor 2016. Deze verbeterslag wordt iedereen jaar opnieuw gedaan, waarbij we kijken naar de resultaten en leerpunten van het vorig jaar en nieuwe kwaliteitsverbeteringen voorstellen voor het komende jaar. Goed voor de Buurt sluit dus aan bij de reguliere kwaliteitscyclus.

Let op: dit product is alleen beschikbaar in de provincie Noord-Holland.