Partners

Sinds begin 2016 is IVN Natuureducatie samenwerkingsverbanden aangegaan met zorginstellingen die partner willen worden in het programma Grijs, Groen & Gelukkig. In dat jaar werd een twintigtal koplopers geselecteerd die als eerste zorglocaties aan de slag zijn gegaan met vergroenen, zowel fysiek als in het activiteitenaanbod. Zij vormen een inspirerend voorbeeld en sindsdien zijn veel nieuwe zorglocaties aangesloten.

Op onderstaande kaart zijn de zorginstellingen (sommigen met meerdere locaties) te vinden waar de vergroening van de zorg vorm krijgt en de zorglocaties waar IVN-afdelingen actief zijn met natuurbelevingsactiviteiten voor ouderen.

Diverse vormen van samenwerking

In het programma Grijs Groen & Gelukkig van IVN zijn veel verschillende vormen van samenwerking mogelijk, zowel met de IVN beroepsorganisatie als met een IVN-afdeling in de buurt: 

  • In een volledig programma van samenwerking ondersteunt een professioneel team van IVN het gehele traject van vergroening. Er wordt advies gegeven en contacten met mogelijke externe partijen begeleid. Ook ondersteunen we bij het opstellen van een natuurrijk activiteitenaanbod voor cliënten. We organiseren de nodige trainingen en zoeken samen met de instelling naar duurzame relaties met lokale verenigingen, scholen en/of bedrijven die mee willen werken aan een divers aanbod van natuurbeleving voor ouderen.
  • In beperktere vorm kan het gaan om de inzet van de lokale IVN-afdeling die binnen een zorglocatie regelmatig natuurbeleving organiseert. Bijvoorbeeld in de vorm van een Biowalk met een IVN-natuurgids of vrijwilligers die langskomen met de Natuurkoffer.
  • Tot slot kan het gaan om alleen een training die verzorgd wordt door de IVN beroepsorganisatie of een cursus door de IVN-afdeling. Waar mogelijk werken de beroepsorganisatie en de lokale IVN-afdeling samen om een duurzaam activiteitenaanbod te realiseren.