Partners

Begin 2016 is IVN gestart met de werving van zorginstellingen die als groene koploper van de ouderenzorg aan de slag willen gaan met Grijs, Groen & Gelukkig. Eind 2016 waren al ruim twintig koplopers geselecteerd die met IVN een samenwerkingsverband aan zijn gegaan om de locaties te vergroenen, zowel fysiek als in het activiteitenaanbod. Zij zullen als koploper een inspirerend voorbeeld vormen voor andere zorgcentra in een proces van vergroening. Op onderstaande kaart zijn de zorginstellingen (sommigen met meerdere locaties) te vinden waar de vergroening van de zorg vorm krijgt.

Begeleiding en betrekken lokale partijen

Een professioneel team van IVN begeleidt het traject en geeft advies. Zij helpen bij het opstellen van een divers (natuur)activiteitenaanbod voor cliënten. IVN ondersteunt koplopers ook bij de fysieke vergroening, zoals het aanleggen van een belevingstuin, moestuin, of inrichten van het gebouw met groen.

Door middel van een Quick Scan helpt IVN bij het vinden van nieuwe partners en legt het eerste contact. Voor het uitvoeren van de activiteiten werven we vrijwilligers. We trainen de vrijwilligers evenals zorgprofessionals en mantelzorgers in het begeleiden van natuurbelevingsactiviteiten voor ouderen. Duurzame relaties met lokale verenigingen, scholen en bedrijven worden ook ingezet voor het uitvoeren van het activiteitenprogramma. Zo neemt de lokale hengelsportvereniging cliënten mee om een dagje te vissen, gaan ouderen mee op een Biowalk met een IVN-natuurgids en komen vrijwilligers van de lokale IVN-afdeling langs met de Natuurkoffer.

Onderzoek en financiering 

Wetenschappelijk onderzoek zal de effectiviteit van de nieuw te ontwikkelen groene zorginterventies aantonen. Samen gaan we op zoek naar (aanvullende) financiële middelen om dit te realiseren. Ons doel om het welzijn van ouderen te vergroten met natuurbeleving realiseren we samen.